kartal ile ilgili sonuçlar

Kartal, E-5 Kavşak Projesi
Kartal, E-5 Kavşak Projesi
23.3.2012 12:54:27

Kartal İlçesi, D-100 Karayolu A2 Yolu Çanakkale Caddesi Kavşağı Revize Uygulama Projesi'ne ilişkin 14.03.2010 tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan.

Kartal, Merkez
Kartal, Merkez'e ait imar planı değişiklikleri
23.3.2012 12:54:49

KARTAL İlçesi, 1/5000 ölçekli 23.06.2008 onanlı Kartal Merkez Nazım İmar Planına yapılan itirazlara ilişkin 18.12.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan.

Kartal - Pendik Başkent Caddesi
Kartal - Pendik Başkent Caddesi
23.3.2012 13:12:24

23.10.2009 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kartal - Pendik Başkent Caddesinin Pendik Caddesine bağlantısı ve E-5 geçişinin kavşak projesinin imar planın tadilatı.

Kartal Güneyi Revizyon İmar Planı
Kartal Güneyi Revizyon İmar Planı
23.3.2012 13:17:35

Kartal, 1/5000 ölçekli Kartal güneyi revizyon imar planına yapılan itirazlara ilişkin (G22A-09C, G22A-10C, G22A-14B ve G22A-15A paftalarında) 16.06.2010 onay tarihli 1/5000 ölçekli imar planı.

Kartal, Kordonboyu Nazım İmar Planı
Kartal, Kordonboyu Nazım İmar Planı
23.3.2012 13:59:51

Kartal, 1/5000 ölçekli 03.06.2011 onay tarihli kordonboyu nazım imar planı.

Kartal, İmar Plan Tadilatı (3 Pafta)
Kartal, İmar Plan Tadilatı (3 Pafta)
23.3.2012 14:01:57

Kartal, 18.12.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal merkez nazım imar planına (G22A-09C, G22A-10D, G22A-15A paftalarında) yapılan itirazlarla alakalı 03.06.2011 onay tarihli imar plan değişikliği.

Kartal İlçesinin 1/1000 Ölçekli Tüm İmar Durumu Haritası
Kartal İlçesinin 1/1000 Ölçekli Tüm İmar Durumu Haritası
17.5.2012 23:24:21

İstanbul, Kartal ilçesinin 17.09.2010 tarihli imar durumunun sekiz paftalık ayrıştırılmış Kartal'ın tüm nazım imar durumunu gösteren haritalar. Toplamda 12 ayrı dosyadan oluşmaktadır.

Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı İmar Plan Notu
Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı İmar Plan Notu
31.5.2012 01:27:55

• Bu Alanlarda, Perakende Ticaret, Büro Hizmetleri, Muayenehane, Lokanta, Kafeterya vb. kullanımlar, dahil olduğu Konut Bölgesi yapılaşma koşuları doğrultusunda yer alabilecektir