merdivenköy mahallesi ile ilgili sonuçlar

Kadıköy İlçesi Merdivenköy Mahallesi İmar Plan Değişikliği
Kadıköy İlçesi Merdivenköy Mahallesi İmar Plan Değişikliği
25.2.2013 11:41:59

 Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 24.01.2012 tarih ve 2012-09 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 1270 ada 7, 10, 11 sayılı parselle...