şile ile ilgili sonuçlar

Tepeören - Şile 2.Enerji İletim Hattı
Tepeören - Şile 2.Enerji İletim Hattı
23.3.2012 12:51:24

Şile İlçesi, 28.04.2004 onanlı 1/5000 ölçekli Akfırat N.İ.P. G22b-09c ve G22b-09d paftaları üzerine ( TUZLA ) Tepeören - Şile 2.Enerji İletim Hattı güzergahı ve plan yerlerinin işlenmesine ilişk...

Şile-Darlık-Kabakoz-Isaköt Havzası İmar Planı
Şile-Darlık-Kabakoz-Isaköt Havzası İmar Planı
23.3.2012 14:11:24

Şile, Darlık - Kabakoz - İsaköy havzası 1/5000 ölçekli 20.07.2011 onay tarihli nazım imar planı.

Ağva Belediyesi İmar Plan Notu
Ağva Belediyesi İmar Plan Notu
31.5.2012 00:52:12

Bu plan nisan 2000 tarihinde İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma II. Kurulu’nun ilan etmiş olduğu arkeolojik sit alanı ile doğal sit alanının Ağva Belediye sınırları içinde kalan kısmını kapsar.