sultanbeyli ile ilgili sonuçlar

Sultanbeyli Gecekondu Kanunu
Sultanbeyli Gecekondu Kanunu
23.3.2012 12:17:00

Kapsam ve tarif: Madde 1 - Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır....

Sultanbeyli
Sultanbeyli'nin İmar Haritası
23.3.2012 12:50:52

09.10.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli SULTANBEYLİ Nazım İmar Planı.

Sultanbeyli, TEM Giriş-Çıkış İmar Plan Tadilatı
Sultanbeyli, TEM Giriş-Çıkış İmar Plan Tadilatı
23.3.2012 14:04:11

Sultanbeyli, Anadolu Otoyolu Çamlıca - Gebze Kesimi Sultanbeyli Köprülü Kavşağı Projesi'ne ilişkin 16.05.2011 tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı.

Sultanbeyli TEM Kavşak Projesi Plan Tadilatı
Sultanbeyli TEM Kavşak Projesi Plan Tadilatı
23.3.2012 14:06:55

Sultanbeyli, TEM Çamlıca - Gebze kesimi Sultanbeyli Köprülü Kavşak Projesiyle alakalı 16.05.2011 onay tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar plan tadilatı.

Sultanbeyli
Sultanbeyli'ye Kentsel Dönüşüm
23.3.2012 14:08:10

Sultanbeyli kentsel dönüşüm alanı sınır krokisi. Resmi gazetede açıklanan koordinat noktalarının tümü bulunmaktadır. Kaynak:www.resmigazete.gov.tr

Sultanbeyli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Haritası
Sultanbeyli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Haritası
19.5.2012 02:49:07

Sultanbeyli'nin 1/5000 ölçekli imar durumunu gösteren onbir paftanın ayrıştırılmış nazım imar durumunu gösteren haritalar.