yüksek gerilim ile ilgili sonuçlar

İstanbul, Arnavutköy, 1/5000 Yüksek Gerilim Planı
İstanbul, Arnavutköy, 1/5000 Yüksek Gerilim Planı
20.6.2016 04:05:52

Arnavutköy İlçesi, TEİAŞ Enerji İletim Hattı plan ve plan değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 21.12.2015 tasdik tarihli plan.