1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANLARI

Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkilendirilen ve aynı zamanda rezerv yapı alanı olarak ilan edilen alan 36453hadır. Bu alanın 7740 ha.lık kısmı için İstanbul İli 3. Havalimanı Nazım İmar Planı 04.06.2014 tarihinde onaylanmıştır. İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği planlama alanının 10506 ha’lık kısmında 1/5.000 ölçekli meri nazım imar planı bulunmakta olup 16558 ha’lık kısmı ise plansızdır.. Planlama alanı içerisinde 79 adet meri 1/5.000 ölçekli nazım imar planı bulunmakta olup bu planlardan 18 tanesinin tüm sınırı planlama alanı içinde kalmaktadır. Planlama alanındaki planlı ve plansız alanların dağılım yüzdesini gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

Planlama alanının 1/5000 ölçekli meri plan durumu

Planlama Alanındaki 1/5.000 ölçekli meri Nazım İmar Planları incelendiğinde planlama alanı içerisinde en büyük alana sahip fonksiyonlar havalimanı, tarımsal niteliği korunacak alanlar, donatı alanları, meskun konut alanları ve orman alanlarıdır. Planlama alanında havalimanı %41.96, tarımsal niteliği korunacak alanlar %10.13, donatı alanları %9.85’lik yüzdeye sahiptir.
36453 ha büyüklüğündeki planlama alanının 12989 ha’lık kısmında 1/1.000 ölçekli meri uygulama imar planı bulunmakta olup 21815 ha’lık kısmında ise yürürlükte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.

Fonksiyon (1/5.000)Alan (Ha)Yüzde (%)
DONATI ALANLARI1796.469.85
AGACLANDIRILACAK ALANLAR121.430.67
BÖLGE PARKI317.81.74
HAVALİMANI7649.8141.96
ARKEOLOJIK SIT ALANI298.21.64
ASKERI ALANLAR266.531.46
DERE MUTLAK KORUMA KUSAGI708.063.88
ENERJI NAKIL HATTI KOR. KUSAĞI148.450.81
GELISME KONUT ALANI781.154.28
GUNUBIRLIK TESIS ALANLARI24.370.13
KARAYOLLARI KORUMA KUSAGI802.464.40
KENTSEL HIZMET ALANI24.990.14
KONUT+TİCARET ALANI80.210.44
MERA ALANLARI70.520.39
MESKUN KONUT ALANI1271.86.98
HAVZA MUTLAK KORUMA ALANI54.220.30
ORMAN ALANLARI1022.635.61
RESMI KURUM ALANI69.750.38
TARIMSAL NITELIGI KOR. ALANLAR1846.2810.13
TCDD ALANI60.80.33
TEKNIK ALTYAPI ALANI151.870.83
TEKNOLOJI GELISTIRME BOLGESI46.140.25
TICARET ALANI230.721.27
TURIZM TESISI ALANI25.080.14
YAPI YAS. AL. (YANICI-PARLAYICI)278.341.53
YAT LIMANI-YAT CEKEK ALANI21.030.12
YAYA YOLLARI6.280.03
YONETIM MERKEZLERI57.620.32
TOPLAM ALAN18233.09100.00
Meri Nazım İmar Planları Fonksiyon Dağılım Tablosu
Meri Nazım İmar Planları Fonksiyon Dağılımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.