Adıyaman Belediyesi İlan ve Duyurular

İmar Planı Değişikliği

1- Bağdere Köyü 1833 ada 1 parsel, 1727 ada 1 parsel ve Yenisanayi Mahallesi 1934 ada 1 parsel için hazırlanmış olan imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih ve 12 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

2- Barbaros Mahallesi 870 ada 1 ve 2 parseller için hazırlanmış olan imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih ve 13 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3- Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi için hazırlanmış olan imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

4- Yenipınar Mahallesi 119 ada 46, 47 ve 55 parseller için hazırlanmış olan imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 07/01/2013 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

5- Eskisaray Mahallesi 2134 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller, 2139 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile 2140 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ve 10 parseller için hazırlanmış olan imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 05/10/2012 tarih ve 199 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İmar planı değişikliklerine ait paftalar 23/01/2013 tarihinden itibaren 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planı değişikliklerine askı süresi içinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.