Başkan Kara İmar Planını Anlattı

Göreve geldiği tarihten itibaren Çatalca Belediyesi’nin tüm çalışmalarını köy köy, mahalle mahalle dolaşarak halkla paylaşan Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara önceki akşam da İhsaniye köyünde halk toplantısı yaptı.

İhsaniye köyüne başkan yardımcıları ve müdürleriyle adeta çıkartma yapan Başkan Cem Kara 10 Aralık 2012 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli İhsaniye köyü Uygulama İmar Planı ve 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında köy halkına slayt eşliğinde bilgiler verdi. Belediye Başkanı Cem Kara İhsaniye köy kahvehanesindeki toplantıda kendi sunumunun ardından mikrofonu her toplantıda olduğu gibi burada da halka vererek yöneltilen soruları cevapladı.

Belediye Başkanı Cem Kara, İhsaniye köyündeki toplantıya Çatalca Belediye Meclisi tarafından 06 Ocak 2012 tarihinde kabul edilerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen, İbb Meclisinde de 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen ve 10 Aralık 2012 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli İhsaniye köyü Uygulama İmar Planı detaylarını anlatarak başladı.

İHSANİYE KÖYÜNÜN NÜFUSU DÜŞMEMİŞ

Slayt gösterisi eşliğinde sunuma başlayan Belediye Başkanı Cem Kara önce İhsaniye köyünün yıllara göre nüfusu hakkında bilgiler verdi. Başkan Cem Kara, “İhsaniye köyümüzün 1985 yılı nüfusu 1423 olarak gözükmektedir. Köyümüzün nüfusu 1990 yılında 1562, 2000 yılında 1644, 2009 yılında 1678 ve 2011 yılında da 1707 olarak görülmektedir. Aslına bakacak olursak orman köylerimizden nüfuslar düşüyor. İhsaniye’de nüfusta bir azalma yok. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın ormancılık yapamaması, hayvancılık ve tarımın geçimlerini sağlamasına yetmemesi gibi sebeplerle beraber daha iyi şartlarda eğitim almak gibi birçok neden de insanlarımızı orman köylerinden şehir merkezine göçe zorluyor” dedi.

İHSANİYE’DE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN BARAJ PROJESİ İPTAL OLDU

Planların geleceğe yönelik yapıldığını sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Cem Kara, “İhsaniye köyünde yapılan plan için 24 farklı kurumdan görüş alınmıştır. Bu kurumlar arasında esas görüş sahibi kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’dür. Bunun yanında DSİ’nin, İSKİ’nin ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı görüşleri de bölgemizde plan yapılırken önem arz etmektedir. İhsaniye köyünde ve Kabakça, İnceğiz köylerini de kapsayan bir baraj yapılması söz konusuydu. 2 yıllık bir çabanın ardından baraj konusu iptal edilmiştir. Barajın iptal olmasıyla beraber DSİ’nin uygun görüşü sonrasında İhsaniye köyümüzün imar planlarını çıkartabildik” dedi.

İTİRAZLAR ÇATALCA’DAN SONRA İBB’YE GİDECEK

Öte yandan 1/1000 ölçekli İhsaniye köyü Uygulama İmar Planı bir ay süreyle askıya çıkacak. 7 Ocak’ta askıya çıkan plan, 7 Şubat 2013 gününe kadar askıda. Askı süreci ile ilgili olarak bir ay süre dışında yapılan itirazların değerlendirilemeyeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Cem Kara, “İhsaniye halkımızın Çatalca’ya gelip gitmemesi için burada beş gün boyunca bir personelimi görevlendireceğim. Personelim burada sizlerin parseline bakıp,i sizi bilgilendirecek ve itiraz etmek istediğinizde sizlerin dilekçelerini doldurarak, dilekçelerinizi sizin adınıza Çatalca Belediyesi’ne getirecek” diyerek yapılan itirazların nasıl değerlendirileceğini de şöyle aktardı: “Yapmış olduğunuz itirazlar Çatalca Belediyesi İmar Komisyonu tarafından değerlendirilecek. Çatalca merkezde ve imarı açılan köylerde olduğu gibi imar komisyonumuz sizlerin itirazlarınızı, buraya gelerek parsel parsel yerinde değerlendirecekler. Daha sonra uygun görülürse bu itirazlar Çatalca Belediye Meclisinde görüşülecek. Burada kabul edilen itirazlar daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilecek. Orada da gündeme alınıp kabul edilirse itirazınız kabul edilmiş olacak.”

1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN 1/5000 ÖLÇEKLİ PLANA UYGUN OLARAK YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planını da Çatalca Belediyesi’nin yaptığını söyleyen Başkan Cem Kara, “5000 ölçekli nazım imar planına 260 itiraz yapılmış. Yapılan planda 298,6 hektarlık alan mutlak tarım olanı olarak, 4,4 hektarlık alan dere koruma bandı olarak, 16,2 hektarlık alan da mera alanı olarak belirlenmiş. 115,7 hektarlık alanın köy yerleşim alanı olarak belirlendiği planda İSKİ 2893 kişilik nüfus öngörmüştür” dedi. Planlama alanının %34’ünün sosyal donatı ve altyapı alanları olduğunu, %63,2’sinin ise konut, konut + ticaret ve günübirlik turizm alanı olarak ayrıldığını söyleyen Başkan Cem Kara, “Yapılacak sosyal donatı alanlarının yerleri sizlerden gidiyor. Yani bu 18. madde uygulaması ile oluyor. İstanbul’daki imar yönetmelikleri neyse, bizler de bunlara tabiyiz. Planda gözüken okul yeri ile ilgili parsel için herkesten en fazla %40 pay alınacak” dedi.

ARTIK ÇATALCA’DA YAŞAMANIN BEDELİ ‘ÜRETMEK’

Köylerde kazanılan tarım hakları ile ilgili açıklamalarda da bulunan Başkan Cem Kara, “Örnek verecek olursak, yerleşik alanda 1000 m² yeriniz varsa, burada inşaatınızı yapabilir, ayrıca yanına %25 müştemilat da yapabiliyorsunuz. 2000 m² üzerine de en fazla 500 m²ye kadar müştemilat yapılabiliyor. Ayrıca planlı alan dışında da tarım ve hayvancılık yapmak amacıyla 20.000 m² ve üzerindeki yerlere de %15 kapalı alan ve aynı yere de 250 m² tek kat ya da 125 + 125 m² iki kat bina yapabilirsiniz. Ama bunun ana kıstası tarım ve hayvancılık yapma koşuludur. Bundan sonra Çatalca’da yaşamanın bir bedeli var. O da üretmek” dedi.

BAŞKAN CEM KARA BÜYÜKŞEHİR KANUNU’NU ANLATTI

Toplantının ikinci kısmında ise Başkan Cem Kara Büyükşehir Belediye Kanunu’nu anlattı. Önümüzdeki yerel seçimlerin ardından köy tüzel kişiliğinden çıkıp mahalle statüsüne geçecek köylerden bir tanesi olan İhsaniye köyünde Başkan Cem Kara tarafından süreç ve sonrası ile ilgili olarak slayt gösterisi eşliğinde köy halkına bilgiler verildi.

Başkan Cem Kara, “İstanbul’un 151 köyü vardı. Bu köylerin 27 tanesi de ilçemiz Çatalca’daydı. Köyler hizmetlerini 2004 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden almaktadır. Bir de İl Özel İdareleri köylere yatırım yapmaktadırlar. Bu köylerimiz 2014 yerel seçimlerinden itibaren Çatalca Belediyesi’ne yani ilçe belediyelerine bağlanacaklar. 2014 seçimleri ile birlikte Çatalca Belediye Başkanlığı için de ve muhtarlık için de oy kullanacaksınız. Ama muhtarların yetkisi kısıtlanmış olacak. Çünkü köy tüzel kişiliği kalkmış olacak.” dedi.

HİZMETLER NEREDEN ALINACAK?

Köylerin mahalleye dönüştürülmesi ile Çatalca Belediyesi’nden hizmet alacağını dile getiren Başkan Cem Kara, köylerin yani mahalleye dönüşecek bu yerleşim yerlerinin hangi hizmetleri Çatalca Belediyesi’nden alacağını da söyledi. Başkan Cem Kara, “Şu anki yapıya göre hizmeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alıyorsunuz. 2014 yerel seçimleri sonrasında ise ana yolların sorumluluğu büyükşehir belediyesine, ara yolların sorumluluğu da ilçe belediyesine geçecek. Çöp alma yetkisi daha önceden köylerde ilçe belediyesinin görevi değildi. Ancak üç buçuk yıl çöpleri Çatalca Belediyesi olarak biz aldık. 2011 ve 2012 yıllarında İBB Meclisi kararıyla 84.000 ve 92.000 TL maddi yardım aldık. 2012 Ekim ayında gelen bir yazı ile çöpleri toplama yetkisini İstanbul Büyükşehir Belediyesi aldı. 2014 yerel seçimleri sonrasında ise çöp toplama yetkisi İBB Meclisinin vereceği karar sonrasında belli olacak. Yine aynı şekilde mezarlık hizmetleri de meclisin kararıyla, sokaklara isim verilmesi ve numarataj işlemleri de büyükşehir meclisi kararı ile belirlenecek. İtfaiye hizmetleri yine büyükşehir belediyesi tarafından yürütülecek ve baz istasyonlarının yer tespiti de büyükşehir belediyesi tarafından yapılacak.” dedi.  

BAŞKAN YARDIMCILARINI VE DAİRE MÜDÜRLERİNİ TANITTI

2014 yerel seçimleri sonrasında köylerin Çatalca Belediyesi’ne bağlanacağını ve hizmetlerin de ilçe belediyesinden alınacağını tekrar yineleyen Başkan Cem Kara, “Bundan sonra görmüş olduğunuz eksiklikleri direkt olarak bana bildirebilirsiniz.” diyerek, toplantıya getirdiği Çatalca Belediyesi daire amirlerini de vatandaşlara tek tek tanıttı ve ekledi: “Size başkan yardımcısı arkadaşlarımın ve daire müdürü arkadaşlarımın telefonlarının yazılı olduğu bir liste göndereceğim. Günün her saati eksikliklerle ilgili arkadaşlarımızı da beni arayabileceğiniz gibi arayabilirsiniz” dedi.   Yaptığı iki sunum ile vatandaşları bilgilendiren Belediye Başkanı Cem Kara, toplantı sonrasında köy muhtarı Mustafa Çakıltaş’a ve sonrasında vatandaşlara söz vererek, imar ve büyükşehir kanunu ile ilgili vatandaşlardan gelen soruları cevapladı. İhsaniye köyünde yapılan toplantıya İhsaniye Muhtarı Mustafa Çakıltaş’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Çatalca İlçe Başkanı Naci Özcan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.