CHP’den ‘çantacılar’a dikkat

CHP İBB Meclis Üyeleri önemli bir uyarıda daha bulundular: “Beşiktaş ve Kadıköy gibi bölgelerde ciddi iş yapmak isteyen inşaat firmaları yanında, ‘çantacı’ tabir edilen aracıların siteleri gezerek gerçek dışı imar artışı vadi ile bir kısım vatandaşla anlaşmalar yaparak kendilerine pazar yaratma gayreti içinde oldukları gözlemlenmektedir. Dönüşüm sürecinin önündeki en büyük tehlikelerden birisi halkın yüksek yoğunlukta imar artışı beklentisi ve bunun körüklenmesi, diğeri de malikleri mağdur edecek organizasyonlara yönetimlerin bilerek ya da bilmeden yardımcı olmasıdır” Uyarısında ve hatırlatmasında bulunarak Başkan Kadir Topbaş’a sordular: “GEDAŞ şirketinin mahallinde çalışmaya başlaması ile “dönüşüm” girişiminden haberi olmayan maliklerin tepkisinin giderilmesi için, Kentsel Dönüşüm Müdürü imzasıyla 30.10.2012 tarihinde bir “bilgilendirme yazısı” yazılmış mıdır? Bilgilendirme yazısı Apartman yöneticilerine kimler aracılığı ile ulaştırılmıştır? 1Kasım 2012 Perşembe akşamı saat 20.00’de kendisini “Mütevelli Heyeti” olarak isimlendiren heyetin düzenlediği toplantıya Kentsel Dönüşüm Müdürü Sayın İdris ATABAY katılmış mıdır?”

CHP İBB Meclis Üyeleri uyarıda bulundu: Kentsel Dönüşümde ‘Çantacılara’ dikkat!   İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı toplantılarında CHP İBB Meclis Üyeleri Halil Sarıca ve Mehmet Yıldız imzaları ile Meclis Başkanlığına, Başkan Kadir Topbaş’ın cevaplaması isteği ile verilen yazılı soru önergesi: “Afet Riski altındaki Yapı ve Alanlar Hakkındaki Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra, halkın dönüşüme olan inancını ve isteğini sarsmamak için yönetimler gerekli özeni ve dikkati göstermek zorundadır. İstanbul’da özellikle arsa ve daire değerlerinin yüksek olduğu Beşiktaş ve Kadıköy gibi bölgelerde, ciddi iş yapmak isteyen inşaat firmaları yanında, ‘çantacı’ tabir edilen aracıların siteleri gezerek gerçek dışı imar artışı vadi ile bir kısım vatandaşla anlaşmalar yaparak kendilerine pazar yaratma gayreti içinde oldukları gözlemlenmektedir.

Dönüşüm sürecinin önündeki en büyük tehlikelerden birisi halkın yüksek yoğunlukta imar artışı beklentisi ve bunun körüklenmesi, diğeri de malikleri mağdur edecek organizasyonlara yönetimlerin bilerek ya da bilmeden yardımcı olmasıdır. Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi 172 ve 172/1 Pafta 620.1414.1415 Sayılı adalar içinde bulunan 55 adet binanın dönüştürülmesi için “Erenköy Kentsel Dönüşüm Projesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı” adına 02.02.2012 – 116655 talep numarası ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne müracaatla, söz konusu alanların kentsel dönüşüm programına alınması talep edilmiştir. Dilekçe ile yapılan müracaatın kabulü ile birlikte, 19 Mayıs Mahallesi Kentsel dönüşümü için, Gayrimenkul Değerleme ve fonksiyon şeması oluşturulması hizmet alım işi,17.08.2012 tarihinde GEDAŞ firmasına ihale edilmiştir.

1. Verilen dilekçe ekinde, apartman yönetimlerinin, dönüşüm için 2/3 çoğunlukta karar aldıklarına dair, Noter tasdikli örnekleri var mıdır?

2. Müracaat dilekçesinde bazı apartmanların kaşesinin, bazılarında yöneticilerin imzasının bulunmadığı iddia edilmektedir. Bu imza ve isimler tam mıdır?

3. Kendilerini “Mütevelli Heyeti” olarak adlandıran Özgür Kule Apartmanı  yöneticilerinin, mütevelli heyeti olarak yetkilendirilmelerine, bu görev için seçilmelerine ilişkin herhangi bir tutanak ve yetki belgesi, müdürlüğe sunulmuş mudur?

4. Yürürlükteki yasalar gereği söz konusu alanla ilgili sadece değerlendirme ve fonksiyon şeması oluşturulması mı programlanmıştır? Riskli alan tespiti çalışması; İmar planlarının hazırlanması gibi konularda ne gibi çalışmalar yürütülecektir?

5. “Mütevelli Heyeti” tarafından, yapımcı firma olarak lanse edilen, EROĞLU YAPI ve GANRANTİ KOZA firmalarının yaptığı toplantılarda; söz konusu yerde emsal artışı ile alışveriş merkezleri, özel okullar, özel sağlık tesisleri ve konutlar yapılacağı vaatleri yapılmaktadır. Kadıköy Belediye Başkanlığı’nın deprem riskinin azaltılması ve binaların yenilenmesine yönelik olarak yaptığı emsal artışı talebi; İ.B.B. Meclisince RET edilmişti. İlgili Müdürlük, ya da Başkanlık tarafından söz konusu yere ilişkin özel imar artışı düşünülmekte midir? Bu yönde herhangi bir söz verilmiş midir?

6. GEDAŞ şirketinin mahallinde çalışmaya başlaması ile “dönüşüm” girişiminden haberi olmayan maliklerin tepkisinin giderilmesi için, Kentsel Dönüşüm Müdürü imzasıyla 30.10.2012 tarihinde bir “bilgilendirme yazısı” yazılmış mıdır? Bilgilendirme yazısı Apartman yöneticilerine kimler aracılığı ile ulaştırılmıştır? 1 Kasım 2012 Perşembe akşamı saat 20.00’de, kendisini “Mütevelli Heyeti” olarak isimlendiren heyetin düzenlediği toplantıya Kentsel Dönüşüm Müdürü Sayın İdris ATABAY katılmış mıdır?

7. Bölgeye ilişkin son durum nedir? Sorularımızın yazılı olarak cevaplandırılması için önergemizin Başkanlık Makamına havalesini Yüce Meclisimize arz ederiz”      

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.