keşan

Edirne İli 1/25.000 Çevre Düzeni Planı

TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI 1/100.000 ÖLÇEKLİ REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Edirne ili, Keşan ilçesi, Paşayiğit 140,45 Hektar alan üzerinde kurulması planlanan Edirne Keşan Gıda İhtisas OSB Projesi kapsamında yapılan “Çevresel Etki Değerlendirme Raporu” proje alanı ve çevresinde oluşabilecek bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip gerekli tedbirlerin alınmasını sağlaması amacıyla yapılan değerlendirme ve yorumlama işlerini içermektedir. Söz konusu rapor çerçevesinde;

  1. Planlanan entegre projenin, çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkileri belirlenmiş,
  2. Proje kapsamında oluşabilecek olumsuz etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önemler belirlenmiş,
  3. Proje alanı için seçilen yer ile diğer teknolojik alternatifleri arasında değerlendirmeler
    yapılmış,
  4. Projenin izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar ve uyulacak esaslar
    belirlenmiştir.

Keşan Gıda İhtisas OSB Projesine ait Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 17/07/2008 tarih ve 26939 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği’nin 14.Maddesi gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 15.03.2020 tarih ve 5840 sayılı kararı ile “ÇED Olumlu Belgesi” verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.