Esenyurt Belediyesi’nden İmar Konusu İle İlgili Yazılı Açıklama

YANLIŞ HESAP VE ESENYURT GERÇEĞİ

Esenyurt’ta son günlerde imar konusu ile ilgili yapılan yanlı ve yanlış bilgilendirme sonrası kamuoyunda zihin karışıklığına neden olmaktadır. Bazı medya yayın organlarında “ Esenyurt’ta bol keseden emsal” verildiği öne sürülerek haksız kazanç elde edildiği öne sürülmektedir. Kimin tarafından belli olmayan, gerçekleri yansıtmayan Esenyurt’taki imar konusu ile ilgili basın kuruluşlarına seviş yapılarak kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir.

Ruhsatlar İBB yönetmenliğine göre verildi Esenyurt Belediyesi tarafından verilen 34 adet ruhsatla ilgili kamuoyunda yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi vermiş oldukları ruhsat ve ekleri, yürürlükteki plan, plan notları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’ne göre verilmiştir.

Planları Danıştay kabul etti

2008 planlarına göre verilen ruhsatlar Danıştay 6. İdaresinin Esas no:2010/13305 2012/57 sayılı kararı ile kabul görmüştür. 2008 planları 1. İdare Mahkemesi tarafından Mart 2010 tarihinde Esas no:2009/76 2010/349 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Nisan 2010 ile Şubat 2011 tarihleri arasında verilen ruhsatlar 2008 planlarına göre geçerlidir. 2011 yılında yürürlüğe giren 2010 planlarında, 2008 yılı planlarındaki bazı avantajları Esenyurt Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi beraber kaldırmıştır. Bodrum katları ve otoparklar emsale dahil değil.

1- 2008 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları, genel plan hükümleri madde 13’de “Sanayi, Ticaret+Hizmet, Ticaret+Konut, Konut Dışı Kentsel Çalışma, Ticaret, Pia(Prestij İş Alanı) Ve Konut alanlarında eğimden dolayı 1’den fazla bodrum katı olan yerlerde 1.bodrum katı; 2’den fazla bodrum katı olan yerlerde 2.bodrum katı da iskan edilebilir. İskan edilen bodrum katları inşaat emsaline dahil değildir.” İbaresi yer almaktadır.

2- Esenyurt’ta kentsel dönüşümü sağlamak, küçük parselleri bir araya getirerek toplu yaşam alanlarını özendirmek için 2008 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının 46. Maddesi’nde “Toplu konut yapımcıları (özel veya tüzel kişiler, kooperatifler) vasıtasıyla yapılan ve daire sayısı 100’ü aşan her 100 daire için k.a.k.s 0.15 arttırılır.” İbaresi bulunmaktadır.

3- Emsal hesabı yapılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine göre otopark, şaft, yangın holü vb alanlar emsal hesabına dahil edilmez. Brüt inşaat alanı, toplam emsalin yarısı kadar daha fazladır.

Örneğin; 1 emsal olan bir yer brüt değerlendirmek gerekirse; 1*1,5=1,5 emsaldir.  

  • Otoparklar ve sosyal donatı alanları brüt inşaat alanı içerisindedir.  
  • Bazı projelerde uygulanan ekstra 0,15 emsal hesabı plan, plan notu ve İBB yönetmeliğine göre verilmiştir.  
  • Mevcut 2008’de uygulanan kuralı 2011 planlarında kaldırdığımız için hesaplamalar bu tablodan yanlış yapılmaktadır.  
  • Esenyurt’ta ruhsatsız hiçbir inşaat yoktur.  
  • Listede adı geçen projelerden bazıları 2 defa yazılmıştır.  
  • 17 adet proje temel veya hafriyat düzeyindedir.

Yapılan hesaplamalar tamamen yanlış olup gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Satılabilen inşaat alanı, brüt inşaat alanından normalde çok daha azdır(Ortalama %70’dir.)

Esenyurt’ta konut üreten firmaların karlılık oranları %10 seviyelerindedir. Esenyurt’ta ağırlıklı olarak lüks sosyal konutlar üretilmektedir.

Esenyurt’ta 2004 yılında göreve geldiğimizde %5 ruhsatlı yapı var iken 2004 yılından bugüne kadar ruhsatsız hiçbir yapı bulunmamaktadır.

Yıllara göre ruhsat dağılımı ekli tabloda verilmiştir.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.