Iğdır Valisi İmar Planı Haberlerine Cevap Verdi

Vali pek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Son günlerde çeşitli basın-yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere ilimizin, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 1987 yılında onanmış olup, 1998 yılı için nüfus projeksiyonu 120.000 düşünülerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Tarım alanları göz önünde bulundurularak konut yoğunluklarının belirlendiği plan uygulamasının incelenmesinde, kentsel donatılar açısından çoğunlukla plan değişikliği yapılarak donatı alanlarının küçültülmesi ve kaldırılması yönünde uygulamaların yapılmış olduğu, kat yükseklikleri ve çekme mesafelerine çoğunlukla uyulmadığı ve planda park alanı gibi kamunun ortak kullanımına ayrılan bir çok alanda bugün binaların bulunduğu görülmektedir. Zaman içerisinde plana uyulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmemesi ve oluşan sorunlar, vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde Valiliğimize başvuruda bulunmasına sebebiyet vermiştir. Bu nedenlerden dolayı, kamu yararı gözetilerek ve ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda hareket edilerek, ilimizde söz konusu durum ile ilgili yaşanan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

İlimizin geleceğini düşünmeden, doğayı yenileyici önlemler almadan bulunduğumuz çevreyi kirletmeye ve kalitesizleştirmeye neden olan kaynakların tüketilmesi yönünde atılacak adımlara izin veremeyiz. Valilik olarak amacımız; ilimizin imar planları doğrultusunda planlı bir şekilde gelişmesini sağlamak ve vatandaşımıza kent insanının yaşam koşullarına uygun alt ve üst yapı hizmetlerini sunabilmektir. Bunu yaparken de şüphesiz, yasal düzenlemeler doğrultusunda, sağlıklı olmayan alanları göz ardı etmeden, ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmanın gereğinin, öneminin bilinci ve sorumluluğu içerisinde hareket etmektir.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.