İmar Durum Belgesi Nasıl Alınır?

Kentsel dönüşüm projeleri İstanbul da bir hayli yaygın. Kentsel dönüşüm kapsamı nedir, kentsel dönüşümden nasıl yararlanılır? Kentsel dönüşüm risk bölgelerinde yer alan ve risk kapsamında yer alan ekonomik ömürlerini tamamlayan ve depremden dolayı hasar gören yapılar için söz konusu.  İstanbul tam bahsedildiği gibi bir binanız var.

Ne mi yapacağız?

Aklınızda bulunsun şu bilgilere bir bakın derim. Kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen kimselerin öncelikle söz konusu binalar için bir deprem risk raporu alması ve rapor ile binanın riskli olduğunun tespit edilmiş olması gerekiyor.

Yapılan başvuru sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı teknik donanıma sahip kuruluşlar binanın riskli olup olmadığına dair tespit yapıyor. Belediye İmar Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden binanıza ait mevcut projeler temin edilir.

Aslında belediye ye gitmeden bu bilgileri https://imarbilgileri.com/imar/imar-durumu/ sitesinden imar durumunu sorgulayıp öğrenebilirsiniz.  Binanız için Deprem Risk Raporunu hazırlanacak. Bağlı bulunduğunuz il Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç iki gün içinde bir üst yazı ile sunulur. Hazırlatmış olduğunuz Deprem Risk Raporunun Onayı tarafınıza resmi bir yazı ile bildirir. Binanız yenilenmesi gerekiyor ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü imza altına alınır. Bina Ortak Karar Protokolü, bağlı bulunduğunuz il Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile sunulur.

Binanızın yenilenmesi için yıkılması, yeniden inşaatı veya güçlendirmesi için Bakanlık aracılığı ile Kredi olanaklarından yararlanmak için Bakanlığa talepte bulunulur. Ekonomik durumu iyi olmayanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vereceği kira yardımından yaralanmaları için gerekli başvuru yapılır.

Tüm projeler hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müteahhitlik Lisansı sahip şirketler ile sözleşme yapılır. Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz Belediyeden iskânlı tapular alınır. Kolay gelsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.