İmar Düzeni

İmar Düzeni;  Bir ülkenin imar düzeni onun gelişmişliği ile bağlantılıdır.  Geri kalmış ya da gelişmemiş toplumlarda kentlerin ve diğer yerleşim yerlerinin düzensiz oluşumu bundandır.  Batı’da orta çağın ardından özellikle kentlerde gözlemlenen imar hareketleri, toplumsal gelişmenin göstergeleridir. İmar sözcüğünün karşılığı, geniş anlamda bayındırlaştırma ya da şenlendirme demektir. Şehirlerdeki yapılaşma içinde imar düzeni gerekmektedir.

Bunun içinde planlamaların yapılması gerekir.  İmar planlaması bazı hukuk kurallarına göre şekillendirilir ve kanunlara bağlı hareket edilir.  İmar planlaması, kentlerin ve kent çevrelerinin toplumun yararları için belli koşullar ve kalıplara göre biçimlendirilmesini sağlayacak düzenleme çalışmasıdır.

Bizde, kamusal otoritenin bu tür çalışmalara girişmesinin tarihi çok eski değildir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 19. yüzyıla kadar, imar düzeni ‘bireysel irade’ ye bırakılmış bir tür serbestlik rejimi ile gerçekleşmiştir.

Bunun esası da: Her isteyen, kendisine ait olan veya ait olduğunu düşündüğü yere, istediği yapıyı kurabilirdi. Ayrıca, taşınmazlar için öngörülmüş ‘sınırlama’ kuralı olmadığı için yola taşma gibi taşkınlıkları önleyecek bir düzen de yoktu. İmar düzeni ile ilgili olabilecek hukuki engeller, daha çok, örflerle belirlenmiş komşuluk hukuku kurallarından ibaretti. Bu örflere dayalı imar hukuku düzenlemelerinin en iyi örneklerini sınırlı sayıdaki yerlerde görebiliyoruz. Kula, Safranbolu, Şirince gibi yerleşim alanları bu durumun en güzel örnekleridir.

Günümüzün şehir planlaması ve imar durumu imar hukukuna dayalı olarak yapılmaktadır.

İmar durumunda yapılan değişiklik ve düzenlemelerde ise biz vatandaşları ilgilendiren kısım, binamızda veya arazimizde bununla ilgili ne gibi durum var bilgi almak istiyoruz.  Bunun için oluşturulan güzel bir site var. imarbilgileri.com  sitesinden imar durumu sorgulamayı seçerek imar durumunuz hakkında bilgilerinizi rahatlıkla alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.