İmar Haklarının Menkule Dönüştürülmesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi, kentsel ölçekte gelişmelerin takip edilmesi kapsamında, yapı üretim sürecini ve kent mücadelesini yakından etkileyecek konularla ilgili bir dizi çalıştay planladı. Çalıştayların ilki, imar haklarının menkule dönüştürülmesi temasıyla gerçekleştirildi. Prof. Aziz Konukman, Doç.Dr Tarık Şengül (Şehir plancısı), Yard.Doç. Emel Akın (Mimar), Ahmet Müfit Bayram (Şehir plancısı), Ali Ulusoy (Mimar), Oya Erişen( Mimar), Yönetim Kurulunu temsilen Tezcan Karakuş Candan ile Ali Hakkan’ın katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, Afet Riski Altında Kalan Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 2B Yasası , Bütünşehir Yasası ve Yapı Denetim Kanunu taslağı, ekonomik, kentsel ve siyasal olarak bütünlük içerisinde ele alındı.

Bu yasalarla birlikte, 2012 yılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneğinin (GYODER) Türkiye Gayrimenkul Sektörüne İlişkin değerlendirmeleri yapı üretim sürecinde ve yapılı çevrede hem kentsel ölçekte hem de ülke düzeyinde bir dizi sorunları açığa çıkartacağı tespit edildi. GYODER’ in 2012 Yılı Değerlendirmesi ve 2013 yılı öngörülerini içeren yapı üretim sürecinde yabancı yatırımcılar ve yabancı sermayeli şirketlerin hareket alanlarını daraltan düzenlemelerinin kaldırılması, konutun bir ihtiyaç olmaktan öte bir yatırım aracına dönüşmesi sebebi ile Tüketici Yasasından çıkarılıp Kat Mülkiyeti Kanunu’nun hukuki altyapısında yapılacak değişikliler ile finansal enstrümanlar ile geliştirilmesi ve İmar Haklarının Menkulleştirilerek Bono-Tahvil aracı olarak teşvik edilmesi Kentsel dönüşümün ise Şehir ölçeğinde ele alınması söylemi kentlerin Uluslararası sermayeye açılması, yabancı sermayenin karşılıklık ilkesinin genişletilerek, arsalarla birlikte imar haklarının da satılmasını öngördüğüne dikkat çekildi.

“kentler, yabancı sermayeye teslim ediliyor”

Tamamen ülke topraklarının talanını öngören ve yabancı sermayenin mütekabiliyet olmadan, her türlü imar hakkından yararlanmasını getiren bu öneriler, yabancı sermayeye teslim olmuş bir yapı üretim sürecinin habercisi olarak ele alındığı vurgulandı. Çalıştayda genel olarak Kentleşme ve Kentleşmenin Demokrasi ve Siyaset boyutu ile Kentsel Dönüşüm ile birlikte İnşaat Sektörünün ülke ekonomisini var etme süreci, Kentlerin ve Bireylerin Üretim -Tüketim ilişkileri açısından Fabrikaya ve menkul bir değere dönüşmesi, İmar haklarının Uluslar arası satışı ve tahkim yasaları ile ilişkileri konularında üst ölçekten tartışmalar yapıldı. Neo liberal politikalar, dünyadaki örnekleri ve kentleşme sürecindeki yeni işletim ve tüketim modelleri ele alındı. Çalıştaylardan beklenenin önümüzdeki süreçte, yapı üretim sürecinin ve buna bağlı olarak mimarlık, kentleşme, yerel yönetim, sosyal ve ekonomik politikalar açısından tespitlerin yapılarak çözüm önerilerinin geliştirilmesi olduğu kaydedildi. Kayıt altına alınan sunuşlar, Kent İzleme Merkezi birimi tarafından broşür olarak yayınlanacağı da belirtildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.