İmar Planı Değişiklikleri Kamu Yararına Uygun Değil.

İmar planı değişiklikleri kamu yararına uygun değil‘ TMMOB‘ye bağlı meslek odalarının, Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine Başbakanlık binası yapılmasını öngören kararının yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda çarpıcı tespitler yer aldı. Raporda, AOÇ‘deki yapılaşmanın önünü açan imar planı değişikliklerinin ‘kamu yararına uygun olmadığı‘ belirtildi

 Mimarlar Odası,  Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Ankara Barosu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 13 Ağustos 2010 tarih ve 2494 sayılı kararıyla onaylanan 1/10.000 ölçekli AOÇ Alanları Nâzım İmar Planı ile 1/10 bin ölçekli ulaşım uygulama projesinin yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara 5. İdare Mahkemesi‘ne dava açmıştı. Dava gerekçesinde, plan değişikliklerinde ‘AOÇ Kanunu‘na, amacına, Atatürk‘ün vasiyetine, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına uygun Bilirkişi raporunun açıklanmasının ardından davayı açan meslek odaları temsilcileri bir basın toplantısı düzenledi. Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Başkanı Orhan Sarıaltun , AOÇ‘de birden fazla inşaat çalışması olduğunu belirtti.

Esaslarına, kamu yararına aykırılık olduğu‘ iddia edilmişti. Rapordaki ifadeler Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ise çarpıcı tespitler yer aldı. İmar planı değişikliklerinin ‘kamu yararına uygun olmadığı‘ görüşünün yer aldığı raporda özetle şu ifadeler yer aldı. Şehircilik ilkeleri, planlama esaslarının ve kamu yararına uygun olup olmadığının bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi sonucu kararın kamu yararına uygun olmadığı, Sit alanlarının yasalarda ve ilke kararlarında belirtilen koşullara göre korunmadığı, bu alanların AOÇ‘nin tarihsel kimliği ve amacına uygun olarak düzenlenmediği, Ulaşım kararlarının, kentin ulaşım sorunlarını çözmeye yönelik olmadığı,  Dava konusu imar planının, Ankara‘nın ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, tarihsel, fiziksel özellikleri gözetilerek hazırlanmadığı, görüş ve kanısına varılmıştır.

Odalar karan destekledi Bilirkişi raporunun açıklanmasının ardından davayı açan meslek odaları temsilcileri de bir basın toplantısı düzenledi. Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Başkanı Orhan Sanaltun, AOÇ‘deki inşaat çalışmalarının farklı farklı alanlarda birden fazla olduğunu savunarak, “Raporda, bu projelerin tarihi ve kültürel değerlerimizi yok eden projeler olduğu vurgulanıyor” diye konuştu. Peyzaj Mimarları Odası Ankara Şubesi Başkanı Redife Kolçak da “2006 yılından bu yana TMMOB‘nin yürüttüğü bu mücadelede önemli bir kazanım elde edilmiştir” ifadelerini kullandı. Mimarlar Odası Şube Sekreteri Tezcan Karakuş Candan ise, “Bilim varlığı ise hep var olacaktır. Yükselen başkanlık sarayında başbakan oturamayacaktır, bu çok açıktır” dedi.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.