İmar Planını Kim Sızdırdı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından revize (imar planın yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi) edilen yeni imar planı askıya çıkamadan elde ele geziniyor. Vatandaşlar, belediyeye gelmediği söylenen yeni imar planının askıya çıkarılmadan haritacı, emlakçı, kuyumcu, galerici gibi birçok insanın bilgisayarında gezinmesine anlam veremediklerini belirterek bu duruma tepki gösterdiler.

İmar planında yaşanan gelişmeyi manidar karşıladıklarını ifade eden vatandaşlar şunları söyledi: “Bütün Van yeni imar planının çıkmasını bekliyor. Ancak yeni imar planı resmi yerde yok, gayri resmi yerlerde var. Tam bir garabet. İlgililere, yetkililere sormak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yeni imar planını Van Belediyesi’ne gönderdiyse plan neden askıya çıkarılmadı? Plan Van Belediyesi’ne gönderilmediyse nasıl oluyor da elden ele geziniyor?  İmar planını kimler, nasıl sızdırdı? Bu gayri resmi durum vatandaşlar arasına güvensizliğe,  endişeye,  şaibelere neden olmuştur. Yetkililerin vatandaşa açıklama yapması gerekir.”

Van Belediyesi tarafından askıya çıkarılması beklenirken gayri resmi şekilde, elden ele gezinen, yeni imar planını inceleme fırsatı bulan uzman kişiler planın mevcut şekliye çıkması durumunda Van’ın hayal kırkılığı yaşayabileceğini iddia ettiler.  Yeni imar planını gazetemize değerlendiren uzmanlar, planda Van’ın kent karakterinin, ruhunun belirsizlik taşıdığını, Van’ın kent vizyonunun,  gelişme yönlerinin plana yansımadığını belirterek şunları söylediler; “Yeni imar planında Van sanayi kenti mi,  turizm kenti mi,  üniversite kenti mi, tarım kenti mi, tarihi bir kent mi belli değil.  Oysa Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Planı’na Van,  turizm karakterli kent olarak işlenmiştir.  Ama alt ölçekli planda bunu göremiyoruz.  Van’ın turizm yönü, imar planına damgasını vurmalıdır. Keza yeni imar planında nüfus yoğunluğu çeşitli bölgelere dağıtılırken bu nüfusu taşıyacak hafif raylı sistem öngörülmemiştir. Planda hafif raylı sistem öngörülerek gelecek 20 yıl içinde etap etap uygulanmalıdır. Öte taraftan yeni imar planında sektörel bazda planlama da yok. Özetle Van’a kimlik kazandıracak, kentin çehresini değiştirecek beklentiler yok. Ticari alanların belirlenmesinde dengesizlikler var.  Kıyaslandığında eksikliklerine rağmen Erciş imar planı Van’dan daha iyi çizilmiştir. İmar planı kentin kalbidir, geleceğidir. Yeni imar planı iyi değerlendirilemediği ve öngörülemediği takdirde Van, kimliksiz büyüyen bir kent olarak yoluna devam edecektir.  Ümidimiz, beklentimiz itiraz sürecinde imar planında hataların, eksikliklerin giderilmesidir.”

Van gündemini işgal eden imar planıyla ilgili olarak gazetemize açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman,  revize edilen imar planının çalışmalarının devam ettiğini, haritacıların emlakçıların ve bazı vatandaşların eline yeni imar planının nereden, nasıl geçtiğini bilmediğini söyledi.

Taslak imar planın yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, planı çizen ilgili şirket ve Van Belediyesi’nde bulunduğunu planın bunlardan birinden sızdığını işaret ederek şunları söyledi, “Bu üç yerden birinden dışarı çıkmıştır.  Taslak imar planını Van Belediyesi’ne ön inceleme için gönderdik. Onaylanmamış yeni imar planını sızdıranlar hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Resmiyet kazanmamış, onaylanmış imar planının hiçbir geçerliliği yoktur. Yeni imar planı onaylandığında askıya çıkacak ve bundan bütün vatandaşların haberi olacak ve itiraz edebilecektir. Vatandaşlarımıza şu mesajı vermek istiyorum. Bakanlık tarafından onaylanmayan taslak plana inanmayınız.  Para, farklı talepler karşılığında imar planı üzerinden vaatlerde bulunanları bakanlığımıza bildirin. İsminizi vermeden şikayetçi olun.”

Onaylanmamış revize imar planına yönelik eleştirilere cevap veren Kahraman, “Edremit ve Van Kalesi civarında turizme haraketlilik getirecek bölgeler imar planında tespit edilmiştir.  Kalecik,  Kevenli, Edremit arasında hafif raylı sistem güzergahı da imar planında yer alacaktır. Sosyal donatılar mevcut plana göre daha iyi olacak. Van kalesi çevresine koruma amaçlı plan yapıyoruz. Ama Van koruma kurulu işimizi geciktiriyor. Van’ın mevcut durumunda sıkışık doku var. Yeni Van daha iyi olacak. Vatandaşın beklentisi fazla.” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.