İmar Revizyonu Önerisinde Tuzak Uyarısı

Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki, Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğindeki hayati önem taşıyan Zemin Temel Etütleri ile ilgili iki maddedeki değişiklik önerisinin, belediye başkanına, meclis üyelerine ve halka hazırlanan bir tuzak olduğunu öne sürdü.

Baki, yaptığı açıklamada, Büyükşehir İmar Yönetmeliği Revizyon Önerisi adlı taslakta yer alan, ‘Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında/Yapımında Temel olan, Zemin Temel Etüt Raporları’ ile ilgili değişiklik önerileri belediye başkanına, ilçe belediye başkanlarına, meclis üyelerine ve halka hazırlanmış bir tuzak olduğunu savundu.

TMMOB Mimarlar Odasının ilgi alanına giren, yasa yönetmeliklere uygun olmayan bazı maddeleri yargıya taşıdığını ve yargının iptal ettiğini ancak bu durumu fırsat bilen çıkar çevrelerinin, konuyla ilgisi olmayan Zemin Temel Etüt Raporları ile ilgili 2. maddede değişiklik önerdiğini ifade eden Baki, “Komisyonda yer alan öneri sahipleri, depremlerden bunca yıkım görmüş, can kayıpları vermiş büyük ekonomik kayıplar vermiş Kentimizdeki ve ülkemizdeki deprem gerçeğini unutarak ve bu durumu fırsat bilerek, depreme dayanıklı yapı tasarımında temel verileri içeren Zemin Temel Etüt Raporları, 10 yıl öncesindeki maddeleri önererek tekrar gündeme getirmişlerdir ve değiştirmek üzere Büyükşehir Belediye yetkililerine sunmuşlardır. Adana Büyükşehir İmar Yönetmeliğindeki söz konusu bu iki madde Danıştay kararlarına, yasalara, yönetmeliklere, genelgelere, başbakanlık yazılarına, ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi gazetede yayınladığı yasalarda içeriği açıkça tanımlanmış Temel Zemin Etütlerinin kimler hangi mühendislik dalı tarafından hazırlanacağı yazılmasına rağmen, 10 yıl önceki tanımsız, muğlak içeriği boşaltılmış keyfiyete bağlı tanım getirilerek değişikli önerilerini sunmuşlardır” dedi.

Bu çalışmaların da gizlilik içinde yürütüldüğünü ve bir tesadüf eseri öğrendiklerini vurgulayan Baki şöyle devam etti: “Hazırlanan taslakta yer alan bu değişiklik önerileri belediye başkanlarına, meclis üyelerine ve halkımıza hazırlanan bir tuzaktır. Yetkililerimiz bu tuzağa düşmeyeceklerdir. Yürürlükteki hali, başta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya, Kayseri, Trabzon gibi büyükşehir belediyelerimizdeki ana yönetmeliklerinde yer aldığı ve tanımlandığı gibidir. Peki, bu tuzak neden hazırlanmıştır. Kim ve kimleri rahatsız etmiştir. Bu öneriyi getirenler hazırlayanlar açıkça deşifre edilmelidir. Komisyonda yer alan kişiler belediyelerde görevli ise ve yetkili ise yetkileri alınmalıdır. Aynı tuzak 2005 yılında hazırlanmış ve dönemin yöneticileri bu tuzağa düşmemişlerdir.”

Melih Baki, değişikliğin geçmesi halinde yargıya başvuracaklarını kaydetti. Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki, Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğindeki hayati önem taşıyan Zemin Temel Etütleri ile ilgili iki maddedeki değişiklik önerisinin, belediye başkanına, meclis üyelerine ve halka hazırlanan bir tuzak olduğunu öne sürdü.

Baki, yaptığı açıklamada, Büyükşehir İmar Yönetmeliği Revizyon Önerisi adlı taslakta yer alan, ‘Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında/Yapımında Temel olan, Zemin Temel Etüt Raporları’ ile ilgili değişiklik önerileri belediye başkanına, ilçe belediye başkanlarına, meclis üyelerine ve halka hazırlanmış bir tuzak olduğunu savundu.

TMMOB Mimarlar Odasının ilgi alanına giren, yasa yönetmeliklere uygun olmayan bazı maddeleri yargıya taşıdığını ve yargının iptal ettiğini ancak bu durumu fırsat bilen çıkar çevrelerinin, konuyla ilgisi olmayan Zemin Temel Etüt Raporları ile ilgili 2. maddede değişiklik önerdiğini ifade eden Baki, “Komisyonda yer alan öneri sahipleri, depremlerden bunca yıkım görmüş, can kayıpları vermiş büyük ekonomik kayıplar vermiş Kentimizdeki ve ülkemizdeki deprem gerçeğini unutarak ve bu durumu fırsat bilerek, depreme dayanıklı yapı tasarımında temel verileri içeren Zemin Temel Etüt Raporları, 10 yıl öncesindeki maddeleri önererek tekrar gündeme getirmişlerdir ve değiştirmek üzere Büyükşehir Belediye yetkililerine sunmuşlardır. Adana Büyükşehir İmar Yönetmeliğindeki söz konusu bu iki madde Danıştay kararlarına, yasalara, yönetmeliklere, genelgelere, başbakanlık yazılarına, ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi gazetede yayınladığı yasalarda içeriği açıkça tanımlanmış Temel Zemin Etütlerinin kimler hangi mühendislik dalı tarafından hazırlanacağı yazılmasına rağmen, 10 yıl önceki tanımsız, muğlak içeriği boşaltılmış keyfiyete bağlı tanım getirilerek değişikli önerilerini sunmuşlardır” dedi.

Bu çalışmaların da gizlilik içinde yürütüldüğünü ve bir tesadüf eseri öğrendiklerini vurgulayan Baki şöyle devam etti:   “Hazırlanan taslakta yer alan bu değişiklik önerileri belediye başkanlarına, meclis üyelerine ve halkımıza hazırlanan bir tuzaktır. Yetkililerimiz bu tuzağa düşmeyeceklerdir. Yürürlükteki hali, başta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya, Kayseri, Trabzon gibi büyükşehir belediyelerimizdeki ana yönetmeliklerinde yer aldığı ve tanımlandığı gibidir. Peki, bu tuzak neden hazırlanmıştır. Kim ve kimleri rahatsız etmiştir. Bu öneriyi getirenler hazırlayanlar açıkça deşifre edilmelidir. Komisyonda yer alan kişiler belediyelerde görevli ise ve yetkili ise yetkileri alınmalıdır. Aynı tuzak 2005 yılında hazırlanmış ve dönemin yöneticileri bu tuzağa düşmemişlerdir.”

Melih Baki, değişikliğin geçmesi halinde yargıya başvuracaklarını kaydetti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.