İstanbul Tarım ve Mera Alanları

Kanal İstanbul Planlama alanı içerisinde tarım alanlarına ilişkin analiz; İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında hazırlanan görüşü ile 1/5000 ölçekli nazım imar planları kapsamında hazırlayan kurum dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı onaylandıktan sonraki yıllarda 1/5000 ölçekli nazım imar planları kapsamında idari sınır bazında tarım bakışları güncellenmiş ve alt ölçekli planlara aktarılmıştır. Planlama alanı içerisinde tarım görüşü 2009 yılından sonra güncellenen bölgeler aşağıdadır:

PLANLAMA ALANINDA KALAN BÖLGELER
Boyalık
Baklalı
Tayakadın-Yeniköy-Karaburun
Çilingir
Hadımköy(Nakkaş hariç)
Arnavutköy Merkez
Haraççı
2009 Yılından Sonra Alt Ölçekli Planlar

Bu kapsamda hem üst ölçekli plan için hazırlanmış tarım görüşü hem de alt ölçekli planlar için hazırlanmış alt ölçekli tarım alanlarına ilişkin güncel kurum sentezi yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda; planlama alanında tarım alanları sınıflandırıldığında sulu mutlak, kuru mutlak, kuru marjinal tarım alanları ile mera alanları bulunmaktadır. Mutlak tarım alanları Sazlıdere’nin doğusunda, Küçükçekmece Gölü’nün batısında ve kuzey bölgelerde Tayakadın Köyü ve çevresinde yoğunlaşmakta, marjinal tarım alanları Sazlıdere’nin batısında, planlama alanının ve  Küçükçekmece Gölü’nün kuzeyinde bulunmaktadır.

Planlama alanında toplam tarım alanı 12688.04 ha olup, tarım alanlarının %63’ü marjinal tarım alanı, % 37’si mutlak tarım alanıdır. Toplam mera alanı da 1336.31 ha’dır.

TARIM VE MERA ALANLARIALAN (HA)
MUTLAK TARIM ALANI4674.95
MARJİNAL TARIM ALANI8013.09
MERA ALANI1336.31
TOPLAM14024.35
Tarım ve Mera Alanları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.