İstanbulun ulaşım alt yapısı

İstanbul’un Ulaşım Alt Yapısı

Bölgenin ulaşım alt yapısının tespiti çalışması, İstanbul uluslararası, bölgesel, şehirlerarası ve kentsel ölçekte karayolu sistemi, havayolu sistemi, denizyolu sistemi ve raylı sistem olmak üzere farklı ulaşım türleri için analiz edilmiştir.

Ulaşım ağı, karayolu, havayolu, denizyolu ve raylı sistemler olmak üzere dört ana ulaşım türüne ait alt yapı bilgileri esas alınarak incelenmiştir. Uluslararası düzeyde İstanbul’un diğer dünya şehirleri ile olan bağlantılarını sağlayan mevcut ve planlanan önemli güzergâhlar değerlendirilmiş bölgesel ve şehirlerarası düzeyde ulaşım ağıyla olan ilişkisi ortaya konulmuştur.

Marmara Bölgesi Ulaşım Ağı

Karayolu Sistemi

Uluslararası konumu itibariyle stratejik bir öneme sahip olan İstanbul’dan geçen uluslararası ve bölgesel karayolu sistemi ile şehirlerarası karayolu altyapı ve tesisi yatırımları incelenmiştir.

Türkiye’nin İçinde Bulunduğu Uluslararası Karayolu Koridorları

Uluslararası karayolu koridorları Türkiye uzantıları farklı renkler ile ifade edilmiştir. E-Yolları, A-Yolları, Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu (TEM), Pan-Avrupa Yol Ağı (TEN) ve Avrupa- Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) yollarının bir kesimi Marmara Bölgesi’nden ve İstanbul’dan geçmektedir.
Küresel ölçekten bakıldığında İstanbul; Asya, Avrupa ve Ortadoğu’yu sosyo-kültürel, ekonomik ve coğrafi açıdan birleştiren stratejik bir konuma sahiptir. İstanbul, kıtalar ve bölgelerarası ulaşım ağları bakımından sahip olduğu stratejik konumla bölgesel bir etki alanına sahip olmuştur.14 Bu nedenle İstanbul Metropoliten Alanı ulaşım politikaları geliştirilirken, 14 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul Metropoliten Alanı Kentsel Ulaşım Ana Planı, İstanbul’un içinde bulunduğu bölgesel ve uluslararası ulaşım ağını da göz önüne almak gerekmektedir.
İstanbul kent içinden geçen, bölgesel karayolu ağı adı altında toplanan ulaşım bağlantıları, kentin hem yurt içi hem yurt dışı ilişkilerine yön vermektedir. Bu noktada ulaşım bağlantılarına hizmet eden ve bir yerde düzenleyen otogarlar ön plana çıkmaktadır.

Otogarlar

Marmara Bölgesi’nde bulunan 14 adet otogar aşağıdaki haritada konumlandırılmıştır.

Marmara Bölgesi’ndeki Otogarlar

İstanbul Avrupa Yakası’nda Büyük İstanbul Otogarı ve Alibeyköy Cep Otogarı, Anadolu Yakası’nda Harem Otogarı yurtiçi ve yurtdışı ulaşım bağlantılarının sağlandığı otogarlardır. Bunun yanında 2009 İstanbul Metropoliten Bölgesi Çevre Düzeni Planı’nda; Harem Otogarının kent için yetersiz kalması ve bulunduğu yerde önemli sorunlar oluşturması sebebiyle Harem Otogarı’nın kaldırılması, oluşan otogar ihtiyacının ise yeni önerilen “cep otogarları” ile karşılanması öngörülmüştür. Bu kararın uygulama sürecinde günümüze kadar Harem Otogarı’nın konumunda değişiklik yapılmamış ancak öneri cep otogarlarının tamamlanmasıyla Harem Otogarı’nın kaldırılacağı açıklanmıştır.

Harem Otogarı’nın zamanla atıl durumda kalmasında etkili olan sebepler; özel cep otogarlarının etkisi, Harem Otogarı’nın ulaşım sistemleriyle etkileşimi ve yakalar arasındaki nüfus farkı kapsamında ele alınmıştır.

Öneri cep otogarları kapsamında yapılan cep otogarı mevcutta Alibeyköy Cep Otogarı’dır. Otogar ve cep otogarlarının dışında, Ümraniye’de Dudullu Otobüs Terminali ve Sancaktepe’de Samandıra Otobüs Terminali bulunmaktadır.

Proje aşamasında olan cep otogarları şöyledir; Esenler, Sefaköy, Bahçeşehir, Silivri, Ataşehir, Kavacık, Ataşehir İMES ve Pendik Cep Otogarlarıdır.

Karayolu Yatırımları:

İstanbul kent içi trafiğini hafifletmesi beklenen “Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprü Projesi” inşaatının büyük bölümü tamamlanmış olup 2016 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmekteydi. İstanbul’un Bursa, Eskişehir, İzmir gibi büyükşehirlerle karayolu ulaşımında yolculuk süresini kısaltmasını sağlayacak “Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi) Projesi” yapımının 2020 yılında bitmesi beklenmektedir görüşü ilgili kurumca verilmiş olmakla birlikte söz konusu otoyol 04.08.2019 tarihinde kullanıma açılmıştır.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ve 3. Köprü Projesi

Karayolu projesinin, Odayeri Kavşağı’ndan başlayarak Paşaköy Kavşağı sonuna kadar otoyol kesimi ve bağlantı yolları ile birlikte büyük bölümünün inşaatı tamamlanmıştır.

78 km uzunluğundaki Kınalı-Odayeri Kesimi güzergâhı ve 176 km. uzunluğundaki Kurtköy- Akyazı Kesimi güzergâhı; Kuzey Marmara Otoyolu’nun Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birlikte trafiğe açılan Odayeri-Paşaköy Kesimine bağlantıyı sağlayacaktır. 17 Otoyolun iki kıta arasındaki bağlantısını sağlayacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Karadeniz yakınında, Avrupa Yakası’nda Garipçe ve Asya Yakası’nda Poyraz arasında Boğaz’ın üstünden geçmektedir. Köprü, 2×4 şeritli bir otoyol ve yüksek hızlı demiryolu hattı taşımaktadır.

Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprü Projesi

Her iki yönde; günde 135.000 aracın köprüyü kullanacağı tahmin edilmektedir.18 Toplam 344 km otoyol ve bağlantı yolu şeklinde inşa edilecek Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprü Projeleri ile

Otoyolun İstanbul’un şehir içi ile bağlantılarını sağlaması ve TEM Otoyolu’ndaki yoğun trafiği rahatlatması

Araçların kesintisiz bir şekilde transit geçiş yapabilmesi ve İstanbul’un şehir içindeki ve mevcut boğaz köprülerindeki trafiğinin azalması, böylece önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlanması

Yük taşıyan araçların ulaşım kısıtlamasının ortadan kalkmasıyla, ithalat ve ihracattaki zaman maliyetinin düşmesi

3. Boğaz Köprüsü’nün tasarımıyla İstanbul için simgesel bir değer oluşturması beklenmektedir.

Kınalı – Tekirdağ – Çanakkale – Savaştepe 1. Ve 2. Kesim Otoyol Projesi (Çanakkale Boğaz Köprüsü)

Avrupa ile Asya’yı İstanbul boğaz geçişleri dışında Çanakkale Boğaz Köprüsü ile birbirine bağlayacak alternatif bir ulaşım ağı sağlayacak Kınalı – Çanakkale – Balıkesir Otoyolu koridorunun ‘Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Boğaz Köprüsü’ projesiyle de bütünleşerek bölgenin çevre illerle olan ulaşımının rahatlamasına katkıda bulunması beklenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.