İzgioğlu’ndan Büyükşehir tartışmalı imar maddeleri oylama hakkında açıklama

MHP, O MADDELERİN* İADESİNİ İSTEMİŞTİ

İzgioğlu, konu hakkında yaptığı açıklamada, Adana’nın yüksek menfaatleri neyi gerektiriyorsa o alanda mesai harcadıklarını, halkın hassasiyetlerini de mutlak surette dikkate alan bir siyaset tarzını benimsediklerini söyledi. Bu manada aralarında Gazipaşa’daki dini tesis alanı ve Çamlık arazisinin de bulunduğu söz konusu bütün tartışmalı maddelerin acilen Meclise iade edilmesi yönünde yaptıkları çağrının netice vermesinin, kamuoyunun beklentisine uygun bir adım olduğunu vurgulayan İzgioğlu, şunları kaydetti:

“Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 8. Maddesi gereğince meclis gündemini Belediye Başkanı (Adana için Başkan Vekili) belirlemektedir. Belediye Kanunu 18. Maddesine göre ise,  belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek, belediye meclisinin görevleri arasındadır.”

FIRSATÇILARA DİKKAT ÇEKTİ

İzgioğlu şöyle devam etti:   “İmar değişikliği konularının birden gündeme alınması, Meclis üyelerinin imar değişiklikleri ile ilgili sağlıklı ve denetimli bir karar vermesini engellemekte, böylece bu durumdan rant sağlamayı amaçlayan fırsatçı bir kadro varsa, onların da ekmeğine yağ sürmektedir. Her ne kadar kamuoyuna sadece birkaç tanesi yansıtılmış olsa da; Büyükşehir Belediye Meclisinde 691 adet imar değişikliği maddesinin yeterince tartışılmadan alelacele geçirilmeye çalışılması, bahse konu olumsuzlukların yaşanmasına yol açmıştır.”

RANT, RÜŞVET VE ÇIKAR

Mustafa İzgioğlu şunları söyledi: “Kamuoyunda öne çıkan rant, rüşvet ve çıkar söylentileri,  devletin kurumlarına ve bu kurumların yöneticilerine, Belediye Meclisine ve üyelerine, siyasi kurumlara ve temsilcilerine, medya ve medya temsilcilerine olan güveni zedelemeye, hatta zarar vermeye başlamıştır. Halkımızın dini duygularını istismar çabaları, kentte kaos havası oluşturma girişimleri, MHP kadrolarının esefle takip ettiği bir süreç olmuştur. Her zaman olduğu gibi MHP olarak, halkımızın ibretle izlediği bu süreçte sağduyulu ve soğukkanlı duruşumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Siyasi rant fırsatçılığına asla tenezzül etmedik. Partimizi bu kargaşa ortamına sürüklemek isteyenlere de fırsat vermedik.”

DİNİ TESİS ALANI VE ÇAMLIK DAHİL

Başkan İzgioğlu, açıklamasını şu ifadelerle bitirdi:

“Netice itibarıyla; siyaset kurumunu ve seçilmişleri itibarsızlaştırmak isteyenlerin, kargaşadan beslenmeyi alışkanlık haline getirenlerin, devlete ve topluma zarar verecek çabaların önünü kapatmak için, halkta güven duygusunu tesise yeni bir kapı aralamak için, özetle önce Adana için; Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Büyükşehir Belediyesi Meclisine gelecek gündemdeki imar değişikliklerini içeren, -İbadethane yerinin merkezi iş alanına, Çamlık arazisinin turizm alanına çevrilmesi talepleri dahil-  bütün maddelerin tamamına ret oyu vermeyi uygun görmekteyiz. Bu arada, Mecliste alınacak kararlar doğrultusunda mağduriyet yaşadığını düşünen vatandaşımız olursa, onların da hukuki yollar ile haklılığını ispatlayan materyalleri ortaya koyarak hak aramasına her zaman destekçi olacağımızı değerli hemşehrilerimize belirtmek isterim.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.