Kanal İstanbul Arazi Kullanımı

Planlama alanının mevcut arazi kullanım analizi incelendiğinde; alanın %43.65’inin tarım alanı, % 21.23’ünün 3. Havalimanı, % 9.85’inin konut alanı olduğu görülmektedir. Konut alanları planlama alanının güneyinde yoğunlaşmakta olup, kuzeyinde de köy yerleşik alanları bulunmaktadır. Planlama alanının kuzeyinde de orman alanları bulunmakta olup, planlama alanının % 8.31’i orman alanıdır.

Arazi KullanımAlan (ha)Yüzde (%)
Askeri Alan30238.29
Orman Alanları30308.31
Göller29608.12
Kuru Tarım1591043.65
Mera2000.55
Havalimanı774021.23
Konut Alanları35909.85
Toplam36453100.00
Mevcut Arazi Kullanım Dağılımı
Arazi Kullanım Dağılımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir