Kanal İstanbul Karayolu Ulaşım Sistemi

Erişime kontrollü karayolları, İstanbul’un diğer illeri ile bağlantı kurmakla birlikte İstanbul geneline ve İstanbul Havalimanı erişimi sağlayan yollardır. Birinci derece ve ikinci derece yollar erişime kontrollü karayolları ile karşılaştırıldığında daha düşük bir kapasiteye sahip olup kentsel merkezler arasında erişim sağlamak ve otoyollardan gelen trafiği dağıtmak amaçlı planlanmıştır.

Planlama alanına doğu-batı yönünde mevcut olan E-5, TEM ve yapımı tamamlandığında Kuzey Marmara Otoyolu ile Avcılar-Küçükçemece geçişi olmak üzere 4 adet karayolu ile erişim sağlanacaktır. Bu yolların birbiri ile bağlantısını sağlayan ve planlama alanını güney-kuzey aksında birbirine bağlayan bağlantı yolları yer almaktadır.

Planlama alanının İstanbul’un merkezi ve İstanbul Havalimanı bağlantılarını güçlendirmek için, yerleşmenin doğu tarafında kuzey-güney aksında başka bir otoyol planlanmıştır.

Su Yolu Geçişleri

Su yolunun iki yakasında geçişlerin sağlanabilmesi için, su yolu üzerinde karayolu ve/veya raylı sistem araçları için 7 adet geçiş tasarlanmıştır. İlgili kurumlarca projelendirilen, karayolu ve demiryollarının sürekliliğini sağlamak üzere şehrin doğu ve batı yakasının birbirine bağlanması amacıyla su yolu geçişleri yer altı veya yerüstü geçişleri olarak planlanabilir.

Terminal (Otogar)

İstanbul Havalimanı aynı zamanda kent için ana aktarma merkezi niteliğinde olup yüksek hızlı tren, hızlı metro ve diğer metro hatları arasında aktarma yapma imkanı sağlanacaktır. Bu bölgede aynı zamanda şehirlerarası otobüs yolculukları için de bir otobüs terminali aktarma merkezinin bulunması büyük önem arz etmektedir. İstanbul Havalimanı güneyinde sembol şeklinde gösterilmekte olan Terminal alanı şematik olup, en uygun lokasyonu ve alansal ihtiyaçları alt ölçekli planlarda yapılacak olan çalışmalar sonucunda neticelendirilecektir.

DEMİR YOLLARI

Çevre Düzeni Planı değişikliğinde; İstanbul’un ve Yenişehir’in arazi kullanım ve nüfus yapısına bağlı olarak, kentin planlı gelişimine katkı sağlayan, ekolojik açıdan çevreye verdiği zararı minimuma indiren, erişilebilirlik, konfor, güvenlik gibi nitelikleri içeren bir ulaşım sisteminin kurulması hedeflenmiştir. Bu bağlamda karayolu ulaşımı, raylı sistemler ile (hızlı tren, tren, metro, tramvay) desteklenerek bütüncül bir ulaşım ağı oluşturulmaya çalışılmıştır. Planlama alanının doğusunda yer alan İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu ulaşım ağının ve raylı sistem güzergahlarının oluşturulmasında etkili rol oynamıştır.

Ankara-İstanbul arasında hizmet edecek olan hızlı tren hattının Ankara istikametinden gelip Kuzey Marmara otoyolunu takip ederek İstanbul Havalimanına bağlantısı sağlanmıştır. Bu noktadan sonra hızlı tren hattı ikiye ayrılarak hem kuzey Marmara otoyolu güzergahını izleyerek Su yolu geçişi ile Yenişehir üzerinden Edirne istikametine hem de Marmaray ile entegrasyonunu sağlamak üzere Halkalı yönüne bağlantısı önerilmiştir. Böylelikle Sabiha Gökçen Havalimanı- İstanbul Havalimanı -Halkalı ve Ankara-İstanbul-Edirne arasında hızlı tren bağlantısı sağlanmış olacaktır. Ayrıca Halkalı’dan Edirne istikametinde mevcut banliyö hattı revize edilerek su yolu üzerinden geçişi planlanmaktadır.

DENİZ YOLLARI

Plan’da, şehir içi hatların özellikle raylı sistem hatları ile entegrasyonu sağlanarak toplu taşımada denizyolu taşımacılığının payının arttırılması hedeflenmiştir. Denizyolu yolcu ulaşım hatları ile diğer ulaştırma sistemleri arası entegrasyon sağlandığında, deniz ulaşımını kullanacak günlük toplam yolcu sayısı da artacaktır.

Kıyı Tesis Alanı

Limanlar

Haydarpaşa Limanı’nın farklı bir kullanıma geçecek olması, bugün yük hareketlerinin ağırlıklı olarak yürütüldüğü Ambarlı Limanı’nın ise mevcut olumsuzlukları ve gelişme kısıtları; İstanbul’da, ilave bir liman yeri tespitinin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, liman alanıyla birlikte yer alması düşünülen lojistik hizmetlerin sunumu, denetimi ve kontrolü açısından öneri limanın İstanbul İl sınırları içerisinde kalması önem kazanmaktadır. Bu bağlamda planlama alanının kuzey-doğusunda, Karadeniz kıyısında, önerilen lojistik bölge ile bütünleşik yeni bir liman planlanması önerilmektedir.

Yat Limanı

Turizm sektöründe hızla gelişen bir diğer eğilim ise yat turizmidir. Bu doğrultuda; İstanbul’daki mevcut yat limanlarının rehabilite edilerek geliştirilmeleri ile İstanbul’un yat turizminden aldığı payın arttırılması sağlanacaktır. İstanbul’daki mevcut yat limanlarına ilave olarak, planda yeni yat limanı önerileri yapılmıştır. Önerilen yat limanlarının türleri (ana yat limanı, tali yat limanı, yat yanaşma yeri gibi) ilgili kurumlar tarafından belirlenecektir.

Bu doğrultuda, Fenerbahçe Kalamış ve Ataköy yat limanlarına ilave olarak yat turizmini teşvik etmek üzere su yolunun Marmara denizi girişinde  ve Küçükçekmece Gölü’nün doğu yakasında yat limanı planlanmıştır. Bu yeni yat limanının faaliyete geçmesi ile İstanbul’un yat turizminden aldığı payın artacağı düşünülmektedir. 

Bununla birlikte yat limanlarının sahip olması gereken özellikler ve yer seçimleri, diğer limanlara göre oldukça farklılıklar göstermektedir. Yat limanlarının, denizde ve karada yer alması gereken fonksiyonları barındırması ve belirli büyüklükte olması gerekmektedir. Bu sebeple, yatların genel özellikleri ve yatçılığın özel olarak gereksinim duyduğu hizmetler göz önünde bulundurularak yat limanları özel olarak tasarlanmalıdır. Yat limanları ile ilgili belirtilmesi gerekli bir diğer konu da söz konusu marinalar için dalga ve akıntı değerlendirmelerinin yapılması gerekliliğidir.

Yat limanı kapasitelerine ve diğer detaylarına ilişkin tüm çalışmalar alt ölçekli planlarda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından netleştirilecektir.

Dolgu Alanları

Su yolu projesinden çıkacak hafriyatın kontrolsüz bir şekilde denize dökülmesi durumunda deniz ekolojisinin olumsuz etkileneceği ve bu hafriyatın taşınma maliyetlerinin çok yüksek rakamlara ulaşacağı değerlendirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir