Kanal İstanbul Su Yolu Güzergah Araştırması

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından hazırlanan çalışmanın, uygun yaklaşımla, belirli ilke, prensip ve kurallar çerçevesinde “Kanal İstanbul Geçişi” ile ilgili bir “ön inceleme” ve “etüd” gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı ve bahse konu çalışmanın “ön inceleme” safhası sırasında, toprak işleri, sanat yapıları vb. hususlar maliyetin çok yüksek olacağı aşikar olan, jeolojik oluşumla ve geoteknik yönden uygunsuzluğu belirginlik taşıyan, büyük işletme ve bakım giderlerinin söz konusu olması muhtemel görülen seçeneklerin elendiği, kalan ve ilk yaklaşımda makul ve mümkün görülen 5 güzergah seçeneği belirtilmektedir.

Çalışmanın ikinci aşamasını oluşturan “etüd” sırasında ise, ilk yaklaşımda mümkün görülen bu güzergâh koridorlarında çok daha ayrıntılı ve geniş çalışmalar gerçekleştirilerek değerlendirmelerde bulunulduğu belirtilerek, KGM tarafından gerçekleştirilen çalışmanın “etüd” aşaması sonunda saptanan 5 güzergâh seçeneği aşağıdaki gibidir:

 1. Silivri – Çatalca – Karacaköy Seçeneği Koridoru
 2. Silivri – Çatalca – Durusu Seçeneği Koridoru
 3. Büyükçekmece – Yassıören – Durusu Seçeneği Koridoru
 4. Küçükçekmece – Sazlıdere – Durusu Seçeneği Koridoru
 5. Küçükçekmece – Başakşehir – Ağaçlı Seçeneği Koridoru

İlk seçenek olan Silivri – Çatalca – Karacaköy Güzergâhı, İstanbul İli, Silivri İlçesi Merkezi, Marmara Denizi Sahilinden başlamakta, sırasıyla Alipaşa, Fenerköy, Kurfallı’nın batısından geçip, Bekirli ve Kabakça köylerinin güneyini takiben devam etmekte, Kestanelik, Dağyenice, Kalfa, Başak ve Ormanlı Köylerini geçtikten sonra Karadeniz’e ulaşmakta olup, toplam uzunluğu 64,1 km’dir.

İkinci seçenek olan Silivri – Çatalca – Durusu Güzergâhı, ilk seçeneğe benzer olarakİstanbul İli, Silivri İlçesi Merkezi sahilinden başlamakta, Alipaşa’nın batısını takiben İnceğiz ve Gökçeali Köylerinin kuzeyinden geçip, Örçünlü Köyü güneyinden Kızılcaali, Yassıören, Boyalık ve Zafer Köylerini aşmakta ve Karaburun’un doğusunda Karadeniz’e varmaktadır.  Söz konusu güzergâh seçeneğinin toplam uzunluğu 53,6 km’dir.

Büyükçekmece – Yassıören – Durusu Güzergâhı üçüncü seçeneği oluşturmakta olup, İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi göl/deniz arakesitinde başlayıp, İzzettin, Nakkaş köyleri arasından geçerek Örçünlü Köyü’ne ulaşmakta, bu kesimden sonra Silivri – Çatalca – Durusu seçeneği ile aynı eksene oturarak Karaburun’un doğusunda Karadeniz’de sonlanmaktadır. Söz konusu güzergâhın 7,2 km uzunluktaki kısmı Büyükçekmece Gölü içinden, 36,5 km uzunluktaki kısmı ise karadan devam etmekte, toplam uzunluk 43,7 km’yi bulmaktadır.

Küçükçekmece – Sazlıdere – Durusu Güzergâhı, dördüncü güzergah olup, İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, göl/deniz arakesitinde başlayıp, Küçükçekmece ve Sazlıdere Barajları üzerinden geçerek Arnavutköy’ün batısına varmakta, Baklalı Köyü üzerinden ve Zafer Köyü yakınlarından Karadeniz’e çıkmaktadır. Bu güzergâhın 8 km uzunluktaki kısmı Küçükçekmece ve Sazlıdere gölleri içinden geçmekte, toplam uzunluk 45 km’yi bulmaktadır.

KGM tarafından yapılan çalışmada belirlenen son seçenek ise Küçükçekmece – Başakşehir – Ağaçlı Güzergâhı olmaktadır. Bu seçenek yine, İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi, göl/deniz arakesitinden başlayıp, kuzeyde mevcut demiryolu istasyonu üzerinden geçmekte, dere vadisi boyunca uzayıp, taş ocakları mevkii ve Fenertepe Mahallesi’nin batısını takiben orman sahasına girerek, Pirinççi Çayı’nı kesip, Odayeri ve Ağaçlı Köyleri üzerinden Karadeniz’e varmaktadır. Bu güzergâh toplam uzunluğu 3,7 km’si göl içinde kalmak üzere toplam 35,6 km olarak belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen her bir geçki seçeneği için;

 • Güzergâhın içinden geçtiği bölgenin topografik durumu,
 • Güzergâh koridoru boyunca jeolojik oluşum ve geoteknik yapı, heyelan bölgeleri ve taşıma gücü zayıf yerler,
 • Yüzey ve yeraltı suları ile ilgili mevcut, etkilenecek baraj ve havzaların durumu,
 • Diğer ulaştırma sistemlerine ait altyapı ve güzergâh kesişmeleri ve etkileşimleri,
 • Yeni yapılması gerekli köprü, galeri ve her türlü sanat yapıları yer, cins ve boyutları,
 • Geçkinin toplam uzunluğu,
 • Toprak işleri miktarı,
 • Kamulaştırma durumu,
 • Çevre ve ekolojik durum, ile ilgili ayrıntılı veri toplanıp, çalışmaların bu bilgiler temelinde değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir