Kanal İstanbul Turizm Bölgesi

Kültürel ve sanatsal ortam, eğlence ve alışveriş olanakları ve canlı bir yaşam; kentlerin cazibesini yükselten, turistlerin kalış sürelerini uzatan ve turistlerin tekrar gelme isteğini arttıran unsurlardır. Turist ziyaret ettiği kentte, o kentin anıtsal yapılarını görmenin yanı sıra yapacak başka faaliyetler de bulabilmelidir. Bu bakımdan kentin turiste farklı olanaklar sunması önem taşımaktadır.

Bunun için kentin kültürel alt yapısının güçlendirilmesi, turiste sunulan olanakların çeşitlendirilmesi, farklı çekim odaklarının oluşturulması ve gerekli bilgilendirme ile bunların turiste tanıtılması, kaliteli bir kentsel çevrenin oluşturulması ve canlı bir kentsel yaşamın desteklenmesi önem taşımaktadır.

Küçükçekmece Gölü’nün doğusunda kalan bölge; çevresinde birçok doğal, arkeolojik ve tarihi sit alanının varlığı, su yolunun Marmara Denizi ile buluştuğu noktada önemli bir turizm potansiyeli taşıması Şamlar Tabiat Parkı’nın olması ve Sazlıdere Barajı’nın bu alanda bir kolu olmasısebebiyle su öğesinin iç kısımlara kadar ulaşması gerekçeleriyle turizm bölgesi olarak planlanmaktadır.

Bu alanlarda konaklama tesisleri (otel, pansiyon, butik oteller vb), ticari birimler, otopark alanları, spor tesisleri, hizmetlere yönelik fonksiyonlar (banka vb.), sosyal tesisler (müze, sergi, konser, eğlence mekanları vb.),golf sahası,park ve rekreasyonalanları yer alabilir.

Sit Alanlarının Potansiyeli:

Sit alanları kültür turizmine katkı sağlayacak önemli bileşenlerdendir. Bölgedeki sit alanları tarihi zenginliklerin ortaya çıkarılması bakımından bir avantaj olarak değerlendirilecektir. Küçükçekmece Gölü’nün çevresinde, önemli arkeolojik kalıntıların yer aldığı, ileriye yönelik Tarihi Yarım Adaya alternatif olabilecek nitelikte turizm potansiyeli barındıran Bathenoa Antik Kenti bulunmakta olup bölgeye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kongre ve Fuar Alanı:

Planlama alanının kuzeyinde havalimanı komşuluğunda yer alan turizm bölgesindekongre ve fuar turizminin geliştirilmesi öngörülmektedir. İstanbul turizminin önemli bir alt sektörü de fuarcılık ve bilimsel etkinlikler (kongre turizmi) olarak öne çıkmaktadır. Bu etkinlikler, İstanbul’un küresel ve bölgesel düzeyde tanınırlığını arttırmasına, İstanbul’a iş ve akademik çevrelerden ziyaretçilerin artmasına katkı yapabilecek faaliyetlerdir.

Kongre turizmi, kişilerin oturdukları yerlerin dışına organize biçimde seyahat etmeleri,uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında, belirli bir konuda bilgi alışverişi yapmak amacıyla bir araya gelmelerinden doğan seyahat türüdür. Kongre turizmi, İstanbul’un küresel rekabet gücünü artırmak ve kültür turizmini desteklemek açısından önemli bir fırsattır. Kentler arasında kongre çekmek için güçlü bir yarış bulunmaktadır.

Fuarcılık, gerek sanayi ürünlerine yeni ihracat pazarları sağlaması gerekse turizmin gelişmesi bakımından İstanbul ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin planlama yaklaşımında, Hedef 1.Küresel Düzeyde Güçlü Bir Yenişehir başlığı altında “Ana Strateji 3: Yenişehir’in güçlü yönlerini ve fırsatlarını kullanarak özgün bir açılım oluşturabilme potansiyelini harekete geçirmek” şeklinde belirlenmiş vebu stratejinin uygulanmasına yönelik politikalar arasında “Yenişehir’in turizm, finans, kültür, bilim ve teknoloji zirvelerine ev sahipliği yapan bir merkez olarak ön plana çıkartılması” politikası tanımlanmıştır

Bu doğrultuda; uluslararası konjonktürdeki son yıllarda ortaya çıkan değişmeler nedeniyle, bugünküne göre çok daha fazla gelişme potansiyeli bulunan fuarcılığın bu potansiyeline uygun yeni kapasiteler oluşturulması amacıyla; üniversite ve teknoloji geliştirme alanları ile koordineli çalışacak şekilde planlama alanında bir adet fuar ve festival alanı önerilmiştir. Fuar ve kongre alanının konumunun belirlenmesinde havaalanına, teknoloji geliştirme bölgesine yakınlık ve diğer güçlü ulaşım bağlantıları göz önünde bulundurulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir