Yükseklik Haritası

Kanal Topoğrafyası

Kanal İstanbul Topografya analizi eğim, eşyükselti ve yükseklik analizlerinden oluşmaktadır. Arazinin topografyası yükseklik açısından incelendiğinde; kuzey-güney doğrultusunda uzanan dağlar ve vadiler dikkati çekmektedir. Planlama alanının merkezinde yer alan geniş vadi yatağı Sazlıdere Barajı’nı oluşturmaktadır.

En yüksek noktalar planlama alanının doğu ve batı sınırında olup, yükseklik değerleri 200-238 metre arasındadır. Planlama alanı içerisinde de en yüksek noktalar kuzeyde yoğunlaşmakta olup, bu alanların yükseklik değerleri 100-150 metre aralığındadır.

Planlama alanı eğim açısından incelendiğinde; %10-25 eğimli ve yerleşime elverişli olmayan alanları genellikle planlama alanının kuzeyinde bulunmaktadır. Sazlıdere ve Küçükçekmece göllerinin etrafı % 3-10 eğim aralığına sahip olup, daha az eğimlidir.

Yöneliş açısından planlama alanında Sazlıdere Gölü’nün doğusu, batıya doğru bir yöneliş gösterirken, gölün batısında, doğuya doğru yöneliş görülmektedir.

Kanal Bölgesi Eğim Durumu
Yöneliş Analizi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.