Sarıyer Meydanı Düzenleme Uygulama Projesi

Sarıyer İskelesi ile Ali Kethüda Cami arasındaki 16.000 m2 lik alan, yıkılan balık satış ünitelerinin yeniden düzenlenmesi, mevcut marketin de yıkılarak alana katılması düşüncesiyle projelendirilmiştir.
05.09.2007 tarihinde 3 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan projede, tören alanı, seyir terasları, 15 adet balık satış ünitesi yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.