Sinop İli Arazi Kullanımı

586.200 hektarlık yüz ölçümünün çayır ve mera alanları hariç %38’ini oluşturan 219.968 hektar alan tarıma elverişli olup, bu alanın nadas alanları dahil olmak üzere toplam 92.581 hektar alanında tarım yapılmaktadır.

Geriye kalan tarım dışı alanların % 56’sını orman alanı, %6’sını iskân ve tarıma elverişli olmayan alanlar, %1’ini çayır ve mera alanları oluşturmaktadır.

Üzerinde tarım yapılabilen arazi engebeli, çok parçalı ve %86 oranında su erozyonuna açıktır. Dağlık ve ormanlık alanlarda bulunan dere ve ırmak kenarlarında düzlüklere rastlanır.

2012 Arazi Kullanım Durumu

Sinop Çevre Düzeni Planı

Tm belediyeleri kapsayan “Sinop-Çankırı-Kastamonu Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” 23.01.2008 tarihinde Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Sinop-Kastamonu-Çankırı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri7.5 maddesi uyarınca hazırlanan “Sinop Merkez İlçe Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 03/05/2012 tarihinde onaylanmıştır.

Sinop-Çankırı-Kastamonu Planlama Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı – 2013

Sonuç

Arazi kullanımına bakıldığında, % 56’sını orman ve fundalık alan, % 37’sini tarıma elverişli alan, % 6’sını iskân ve tarıma elverişli olmayan alan ve %1’ini çayır ve mera alanları oluşturmaktadır. Tarım elverişli arazilerimizin sınıfsal yapılarına bakıldığında % 40’ını 7. sınıf araziler, % 34’ünü 6. sınıf araziler oluşturmaktadır. Buna karşın sadece %1’ini 1. sınıf tarım arazileri oluşturmaktadır. 

Mekansal planlama kapsamında ilimizin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2008 yılında ve Sinop Merkez İlçe Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2012 tarihinde onaylanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.