Sümer Holding’e Ait Araziye Tanınan İmar Değişikliği Kararına Danıştay’dan Ret

Danıştay, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından Sümer Holding’e devredilen Kırklareli Sarmısaklı Çiftliği mevkiindeki taşınmaz mallara yönelik imar planı değişikliği kararını iptal etti. İmar planı değişikliğinde arazinin “Tarımsal amaçlı entegre tesis alanı, tarımsal niteliği korunacak alan, tarımsal niteliği korunacak özel mahsul alanı, doğal karakteri korunacak ağaçlık alan, sosyal-teknik altyapı alanları” olarak kullanılması öngörülüyordu.

ANKARA (ANKA) – Danıştay, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından Sümer Holding’e devredilen Kırklareli Sarmısaklı Çiftliği mevkiindeki taşınmaz mallara yönelik imar planı değişikliği kararını iptal etti. İmar planı değişikliğinde arazinin “Tarımsal amaçlı entegre tesis alanı, tarımsal niteliği korunacak alan, tarımsal niteliği korunacak özel mahsul alanı, doğal karakteri korunacak ağaçlık alan, sosyal-teknik altyapı alanları” olarak kullanılması öngörülüyordu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın imar planı değişikliğine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, özelleştirme kapsamındaki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Sarmısaklı Tarım İşletmesinin kullanımında bulunan ve Kurulun özelleştirme programına alındıktan sonra mülkiyeti Sümer Holding A.Ş.’ye devredilen Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi, Sarmısaklı Çiftliği mevkiindeki taşınmaz mallara yönelik “Tarımsal amaçlı entegre tesis alanı, tarımsal niteliği korunacak alan, tarımsal niteliği korunacak özel mahsul alanı, doğal karakteri korunacak ağaçlık alan, sosyal-teknik altyapı alanları” kullanım kararı önerilmesine ilişkin kararın daha önce Kurul tarafından onaylandığı belirtildi.

Ancak, söz konusu imar planlarının iptali talebiyle açılan davada, Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen karar ile askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmemesi nedeni ile imar planlarının iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, iptale ilişkin mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen askıya çıkarılmak suretiyle söz konusu taşınmaz mallara yönelik Uygulama İmar Planının üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan aynen onaylanmasına ve onaylanan imar planlarının Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine karar verildiği belirtildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.