İstanbul İmar Plan Notları

Sultanbeyli Mimar Sinan ve Adil Mah. 1/1000 İmar Plan Notu
Sultanbeyli Mimar Sinan ve Adil Mah. 1/1000 İmar Plan Notu
6.11.2012 12:49:19

SULTANBEYLİ İLÇESİ ADİL-MİMAR SİNAN MAHALLELERİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI I. GENEL HÜKÜMLER 1. Bu imar planı, plan paftaları ve plan uygulama notları ...

Sultanbeyli 1/1000 Ölçekli İmar Plan Notu
Sultanbeyli 1/1000 Ölçekli İmar Plan Notu
11.7.2012 01:23:37

1.PLAN NOTLARI I. GENEL HÜKÜMLER 1) Bu imar planı, plan paftaları ve plan uygulama notları ile bir bütündür ve plan notları ile getirilen hükümler planın yürütülmesinde düzenleyi...

Kartal Güneyi (Sahil) İmar Plan Notu Değişikliği
Kartal Güneyi (Sahil) İmar Plan Notu Değişikliği
9.7.2012 20:54:04

Kartal güneyi Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin 1/5000 Ölçekli, 25.04.2012 onay tarihli plan notları...

Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı İmar Plan Notu
Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı İmar Plan Notu
31.5.2012 01:27:55

• Bu Alanlarda, Perakende Ticaret, Büro Hizmetleri, Muayenehane, Lokanta, Kafeterya vb. kullanımlar, dahil olduğu Konut Bölgesi yapılaşma koşuları doğrultusunda yer alabilecektir

Ataşehir Belediyesi Toplu Konut Alanı İmar Plan Notu
Ataşehir Belediyesi Toplu Konut Alanı İmar Plan Notu
31.5.2012 01:12:45

Ticaret alanlarında emsal(kaks) yapı adasında yazan değerler olup h=serbesttir. Bina ebatları taban alanı ve binalar arası çekme mesafesi ilçesince onaylanacak avan proje ile belirlenecektir.

Tuzla Formula 1 İmar Plan Notu
Tuzla Formula 1 İmar Plan Notu
31.5.2012 01:01:31

FORMULA-OTOMOBİL VE DİĞER MOTORLU ARAÇLAR SPOR VE YARIŞMA ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. Kırsal yerleşmelerde ulaşımı sağlayan 14.50 metrelik yol kamuya ter...

Akfırat Beldesi İmar Plan Notu
Akfırat Beldesi İmar Plan Notu
31.5.2012 00:54:59

Yerleşim alanları içerisinde Nazım İmar Planı’nda bu ölçekte gösterilenler dışında kalan kentsel yeşil alanlar ile sosyal ve teknik altyapı alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda gösterilecektir.

Ağva Belediyesi İmar Plan Notu
Ağva Belediyesi İmar Plan Notu
31.5.2012 00:52:12

Bu plan nisan 2000 tarihinde İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma II. Kurulu’nun ilan etmiş olduğu arkeolojik sit alanı ile doğal sit alanının Ağva Belediye sınırları içinde kalan kısmını kapsar.