Ağva Belediyesi İmar Plan Notu

Eklenme Tarihi: 31.5.2012 00:52:12 // Gösterim: 10258 Kırık Link Bildir

AĞVA NAZIM İMAR PLANI

1. Bu plan nisan 2000 tarihinde İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma II. Kurulu’nun ilan etmiş olduğu arkeolojik sit alanı ile doğal sit alanının Ağva Belediye sınırları içinde kalan kısmını kapsar. Doğal sit alanı batıda Kurfallı Köyü ile doğuda Dikbucaklı Köyünün sınırlarınada girmektedir.

Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.