Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Satışına Dair Genel Yönetmelik

Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Bu Yönetmelikte geçen; Dar gelirli: Aylık toplam geliri…

Devamı Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Satışına Dair Genel Yönetmelik