Kullanım Koşulları Sözleşmesi

 1. Portal Kullanım Koşulları Sözleşmesinin Tarafları, Konusu ve Kapsamı
  1.1. Bu internet sitesini (Kısaca Portal olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde Portal’ı kullanmaktan vazgeçiniz. Portal’ sahibi bu Portal’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Portal’ı ve Portal kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
  1.2. Bu Portal’ın sahibi İmarbilgileri.com bundan böyle kısaca ‘İmarbilgileri’ olarak anılacaktır. Portal’da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler İmarbilgileri tarafından sağlanmaktadır.
  1.3. Bu Portal’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde Portal’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları ‘İmarbilgileri’ ‘kullanıcı’ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Portal’da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. ‘İmarbilgileri’ tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği Portal hizmetlerinden yararlanan ve Portal’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
  1.4. İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ 30/5/2012 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Versiyon 1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; Portal’ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ ayrıca, ‘İmarbilgileri’ hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü ‘Üyelik Sözleşmesi’nin de ayrılmaz bir parçasıdır.
 2. TANIMLAR
  2.1. SİTE : ‘İmarbilgileri’ tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.imarbilgileri.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.
  2.2. KULLANICI : Portal’a ve/veya ‘İmarbilgileri Veritabanı’na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
  2.3. LİNK : Portal üzerinden Portal içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden Portal’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.
  2.4. İÇERİK : Portal’dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
  2.5. ‘İmarbilgileri Arayüzü’ : Başta ‘İmarbilgileri’ tarafından oluşturulan içeriğin ‘kullanıcılar’ tarafından görüntülenebilmesi ve ‘İmarbilgileri Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla ‘kullanıcılar’ tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları ‘İmarbilgileri’ne ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
  2.6. İmarbilgileri Veritabanı : Portal dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ‘İmarbilgileri’ne ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.
  2.7. ‘Üye’ : ‘İmarbilgileri’ tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, ‘İmarbilgileri’ tarafından Portal üzerinde tanımlanan ‘Üye’lik sürecini tamamlayarak; ‘İmarbilgileri’nin elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri ‘Üye’lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi ‘kullanıcı’.
  2.8. ‘Üye Sözleşmesi’ : Portal dahilinde ‘İmarbilgileri’ tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; ‘İmarbilgileri’ ile ‘Üye’ arasında üyelik kayıt sürecinde ‘Üye’nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. ‘İmarbilgileri’, ‘Üye Sözleşmesi’ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle ‘Üye’nin onayına sunabilir. Bu durumda ‘Üye’ olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.
 3. İmarbilgileri Hizmetleri
  3.1. ‘İmarbilgileri’, kendisi tarafından ‘İmarbilgileri Veritabanı’na yüklenen içeriklerin ‘kullanıcılar’ tarafından Portal üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle ‘İmarbilgileri Veritabanı’ üzerinden sorgulanabilmesini ve Portal üzerinden ‘İmarbilgileri’ne ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
  3.2. ‘İmarbilgileri’, ‘Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin Portal içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ‘Üye’lerine; firmalarını yayımlama, temsilci olma, indirme kredisi (paket) satın alma, form gönderme ve geri dönüş alma, doküman indirme, ‘kullanıcılar’ ve/veya ‘Üye’lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. elektronik posta, Portal dahilinde yorum yazma v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri Portal dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.
  3.3. ‘İmarbilgileri’, ‘Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin Portal içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ‘Üye’lerine Portal içerisinde ‘kullanıcılar’ın ‘Üye’lerin gönderdiği formların veya yorumların daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere formların veya yorumların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme, bilgi paylaşımı, doküman paylaşımı vb. hizmetleri vermektedir.
  3.4. ‘İmarbilgileri’, ‘Üye’lerine Portal dahilinde yayımladığı doküman ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer ‘Üye’ler tarafından Portal üzerinden ‘İmarbilgileri’ne yöneltilecek yorum yapma ve bilgi paylaşımı ayrıca Portal dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin isteklerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da Portal üzerinden ‘Üye’lerinin hizmetine sunmaktadır.
  3.5. ‘İmarbilgileri’, ‘Üye’lerine Portal dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlere, beğenilerini yönelik Portal içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan bilgilere ilişkin diğer ‘Üye’ ve ‘kullanıcı’ların görüntüleme, indirme, gezinme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama, istatistik hizmetlerini sunmaktadır.
  3.6. ‘İmarbilgileri’ tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler ‘İmarbilgileri’ tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen ‘İmarbilgileri’nin yetkisi dahilindedir. ‘İmarbilgileri’ bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.
 4. İmarbilgileri Portalı Kullanımına İlişkin Koşullar ve Yükümlülükler
  4.1. ‘Kullanıcı’lar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. ‘Kullanıcı’ların ve ‘Üye’lerin, Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. ‘İmarbilgileri’ sorumlu tutulamaz.
  4.2. Portal, gerek ‘Üye’ler tarafından, gerekse ‘İmarbilgileri Veritabanı’na ‘İmarbilgileri’ tarafından yüklenen ‘içerik’lerin ‘kullanıcı’lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. ‘İmarbilgileri’, ‘kullanıcı’lar tarafından görüntülenen ‘içerik’lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu ‘içerik’ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
  4.3. ‘Kullanıcı’ Portal dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltma, kopyalama, dağıtma, işleme, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ‘İMARBİLGİLERİ’ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini hakkını saklı tutmaktadır.
  4.4. Portal dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; ‘Üye’ler veya temsilcilik sıfatıyla adlandırılan kurum, kuruluş veya ticaret haneler tarafından oluşturulan haber, bilgi, profil veya ‘içerik’lerden dolayı ‘İmarbilgileri’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, ‘İmarbilgileri’ çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, ‘İmarbilgileri’ yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
  4.5. ‘Kullanıcı’lar ve ‘Üye’ler, ‘İmarbilgileri’ne Portal dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. ‘İmarbilgileri’, ‘kullanıcı’lar ve ‘Üye’ler tarafından ‘İmarbilgileri’ne iletilen veya Portal üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
  4.6. ‘Kullanıcı’lar ve ‘Üye’ler, Portal dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ‘İmarbilgileri’nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi halde sorumluluk üçüncü şahıslardadır.
  4.7. ‘İmarbilgileri’, Portal dahilinde sunulan hizmetleri ve Portal dahilinde erişilen ‘içerik’leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. ‘İmarbilgileri’, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
  4.8. ‘Kullanıcı’lar ve ‘Üye’ler, ‘İmarbilgileri’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ‘İmarbilgileri’ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde ‘İmarbilgileri’ tarafından yapabilir. ‘İmarbilgileri’ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, ‘kullanıcı’lar ve ‘Üye’ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği ‘kullanıcı’ veya ‘Üye’ye aittir.
  4.9. ‘Kullanıcı’lar, Portal dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden ‘Üye’ veya ‘İmarbilgileri’nin ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
  4.10. ‘İmarbilgileri’, Portal üzerinden ‘kullanıcılar’ veya ‘Üye’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri ‘Gizlilik Politikası’ ve ‘Üyelik Sözleşme’leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ‘İmarbilgileri’ aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, Portal’ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
  4.11. Portal üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde ‘İmarbilgileri Veritabanı’ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak ‘İmarbilgileri Veritabanı’ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak İmarbilgileri tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır veya ‘Üye’lik hesabı durdurulacaktır.
  4.12. Portal üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya ‘İmarbilgileri’nin yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; ‘İmarbilgileri’nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
  4.13. Portal’ üzerinden yayınlanan ‘içerik’lerin, ‘İmarbilgileri Arayüzü’nün ‘İmarbilgileri’nin yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
  4.14. Portal üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü ‘içerik’in ‘İmarbilgileri’nin yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce ‘İmarbilgileri’ sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.
  4.15. Portal üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen firmalar veya temsilciliklerde yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve ‘İmarbilgileri’nin yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.
  4.16. ‘İmarbilgileri Veritabanı’ ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen ‘İmarbilgileri’nin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
 5. Fikri Mülkiyet Hakları
  Bu Portal dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Portal’ın tüm elemanları ‘İmarbilgileri’ne ait ve/veya ‘İmarbilgileri’ tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. ‘Kullanıcı’lar, ‘İmarbilgileri’ hizmetlerini, ‘İmarbilgileri’ bilgilerini ve ‘İmarbilgileri’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ‘İmarbilgileri’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu ‘Site Kullanım Koşulları’ dahilinde ‘İmarbilgileri’ tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ‘İmarbilgileri’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
  İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ dahilinde ‘İmarbilgileri’ tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ‘İmarbilgileri’; ‘İmarbilgileri’ hizmetleri, ‘İmarbilgileri’ bilgileri, ‘İmarbilgileri’ telif haklarına tabi çalışmaları, ‘İmarbilgileri’ ticari markaları, ‘İmarbilgileri’ ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
 6. Portal Kullanım Koşullarında Değişikler
  ‘İmarbilgileri’, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu ‘Portal Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda Portal’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 7. Mücbir Sebepler
  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ‘İmarbilgileri’ işbu ‘Portal Kullanım Koşulları’, ‘Gizlilik Politikası’ ve ‘Üyelik Sözleşmesi’nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ‘İmarbilgileri’ açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ‘İmarbilgileri’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
  ‘Mücbir sebep’ terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ‘İmarbilgileri’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.
 8. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
  İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu ‘Portal Kullanım Koşulları’ dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.
 9. Yürürlülük ve Kabul
  İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ ‘İmarbilgileri’ tarafından ‘Portal’ içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. ‘Kullanıcı’lar ve ‘Üye’ler, işbu sözleşme hükümlerini Portal’ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ‘İmarbilgileri’, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler tarihi belirtilerek ‘Portal’ üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.