Kadıköy İlçesi Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve  Çevresi İmar Plan Değişikliği
Kadıköy İlçesi Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve Çevresi İmar Plan Değişikliği
25.2.2013 12:12:19

 Kadıköy İlçesi, 08.10.2012 Tasdik Tarihli 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve  Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı.   plan notu...

Kadıköy - Kartal Raylı Sistem Metro Güzergahı
Kadıköy - Kartal Raylı Sistem Metro Güzergahı'nın Kadıköy İlçesi Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği
25.2.2013 11:59:34

 Kadıköy - Kartal Raylı Sistem Metro Güzergahı'nın Kadıköy İlçesi, Sit Alanlarında kalan  kısmına ilişkin 15.03.2012 tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama...

Kadıköy - Kartal Raylı Sistem Metro Güzergahı
Kadıköy - Kartal Raylı Sistem Metro Güzergahı'nın Kadıköy İlçesi Kısmına Ait 1/5000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği
25.2.2013 11:53:38

 Kadıköy - Kartal Raylı Sistem Metro Güzergahı nın Kadıköy İlçesi, Sit Alanlarında kalan  kısmına ilişkin 15.03.2012 tasdik tarihli 1/5000  ölçekli Nazım ve Uygulama İma...

Kadıköy İlçesi Merdivenköy Mahallesi İmar Plan Değişikliği
Kadıköy İlçesi Merdivenköy Mahallesi İmar Plan Değişikliği
25.2.2013 11:41:59

 Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 24.01.2012 tarih ve 2012-09 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 1270 ada 7, 10, 11 sayılı parselle...

Marmaray Projesi
Marmaray Projesi'nin Kadıköy ve Üsküdar İlçesi kesimine ait 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği
25.2.2013 11:30:55

 Marmaray Projesi'nin Kadıköy ve Üsküdar İlçesi kesimine ait Marmaray güzergahına ilişkin 23.12.2011 tasdik tarihli  1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı. bu dosya "...

Kadıköy İlçesi  İkbaliye Mahallesi İmar Plan Değişikliği
Kadıköy İlçesi İkbaliye Mahallesi İmar Plan Değişikliği
25.2.2013 10:54:01

 Kadıköy İlçesi, İkbaliye Mahallesi, 134 pafta, 513 ada, 4 - 5 parseller; 194 pafta, 1269 ada, 1 parsel; 74 pafta, 2953 ada, 2 parsel; G22A-02A-1A pafta, 2954 ada, 7 - 8 parseller ve tescil...

Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi İmar Plan Değişikliği 2
Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi İmar Plan Değişikliği 2
25.2.2013 10:41:32

 İstanbul ili Kadıköy ilçesi, Göztepe mahallesi,112 pafta, 508 ada, 2 parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notu:  1: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapı...

Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi İmar Plan Değişikliği
Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi İmar Plan Değişikliği
25.2.2013 10:34:42

 Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, 105 pafta, 407 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 08.01.2012 tasdik tarihli plan. plan notu: 1: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yap...