Kadıköy İlçesi  Acıbadem Mahallesi İmar Plan Değişikliği 2
Kadıköy İlçesi Acıbadem Mahallesi İmar Plan Değişikliği 2
22.2.2013 15:45:42

 Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, 154 pafta, 629 ada, 27 parselin az yoğun konut alanından, 51 ( Eski: 14 ve 28 ) parselin kısmen sosyal ve kültürel tesisler alanı, kısmen özel sağlık te...

Kadıköy İlçesi  Acıbadem Mahallesi İmar Plan Değişikliği
Kadıköy İlçesi Acıbadem Mahallesi İmar Plan Değişikliği
22.2.2013 15:38:41

 Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, 154 pafta, 622 ada, 64 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 16.06.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. Planlama Müdürlüğü plan notu: 1: Plan tas...

Güngören İlçesi  Genç Osman Mahallesi İmar Plan Değişikliği 3
Güngören İlçesi Genç Osman Mahallesi İmar Plan Değişikliği 3
22.2.2013 15:23:21

 Güngören İlçesi, Genç Osman Mahallesi, 2 pafta, 183, 12470 ve 185 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli 15.10.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. Planlama Müdürlüğü plan notu: 1...

Güngören İlçesi Sanayi Mahallesi İmar Plan Değişikliği 2
Güngören İlçesi Sanayi Mahallesi İmar Plan Değişikliği 2
22.2.2013 15:16:37

 Güngören İlçesi, Sanayi Mahallesi, 5 pafta, 13689, 8035, 8036 parseller ile 13680 ve 13681 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli 16.08.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. plan notu:...

Güngören İlçesi  Sanayi Mahallesi İmar Plan Değişikliği
Güngören İlçesi Sanayi Mahallesi İmar Plan Değişikliği
22.2.2013 15:10:31

 Güngören İlçesi, Sanayi Mahallesi, 5 pafta, 13689, 8035, 8036 parseller ile 13680 ve 13681 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli 16.04.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. Planlama ...

Güngören İlçesi  Merkez Mahallesi İmar Plan Değişikliği 2
Güngören İlçesi Merkez Mahallesi İmar Plan Değişikliği 2
22.2.2013 14:56:55

 Güngören İlçesi, Merkez Mahallesi, 10 pafta, 133 ada, 1 parsel ve 12800 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli 19.03.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. Planlama Müdürlüğü bu dosya "...

Güngören İlçesi  Merkez Mahallesi İmar Plan Değişikliği
Güngören İlçesi Merkez Mahallesi İmar Plan Değişikliği
22.2.2013 14:50:22

 Güngören İlçesi, Merkez Mahallesi, 10 pafta, 133 ada, 1 parsel ve 12800 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli 16.06.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. Planlama Müdürlüğü plan notu:...

Güngören İlçesi  Güven Mahallesi 1/1000 Ölçekli  İmar Plan Değişikliği
Güngören İlçesi Güven Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği
22.2.2013 14:45:28

 Güngören İlçesi, Güven Mahallesi, Posta Caddesi-Karadeniz Caddesi Kavşağı Meydan ve Geometrik Düzenleme Projesine ilişkin 1/1000 ölçekli 16.06.2012 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Pl...