Arnavutköy İmar Plan Notlarında Değişiklik

Eklenme Tarihi: 8.2.2013 17:06:11 // Gösterim: 2541Kırık Link Bildir

 Arnavutköy İlçesi, Nazım İmar Planı plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli 16.06.2012 tasdik tarihli plan notu tadilatı.

1/5000 ölçekli Arnavutköy merkez ve çevresi revizyon imar planı,plan paftaları,plan hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

Bu plana uygun olarak hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planları onanmadan uygulama yapılmaz.

bu dosya '1' parçadan oluşmaktadır.

Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.