Arnavutköy Merkez İmar Plan Değişikliği 2

Eklenme Tarihi: 11.2.2013 10:19:13 // Gösterim: 1887Kırık Link Bildir

 Arnavutköy İlçesi Merkez ve Çevresi bir kısım parsellere yapılan itiraza ilişkin 1/5000 Ölçekli, 21.03.2012 Tasdik Tarihli Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği. Şehir Planlama Müdürlüğü

İstabul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2012 tarih ve 398 sayılı kararına göre 4320 ada 5 parselin bu paftada kalan kısmı ilköğretim tesis alanına ayrımıştır.

bu dosya '4' parçadan oluşmaktadır.

Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.