Ataşehir İlçesi İmar Plan Değişikliği

Eklenme Tarihi: 11.2.2013 15:17:09 // Gösterim: 2017Kırık Link Bildir

 Ataşehir İlçesi, 279 pafta, 2635 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 19.03.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. Planlama Müdürlüğü

plan notları:

1: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında jeolojik ve jeoteknik etüd raporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz.

2: yol güzergahı ve kavşak şematik olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kesinlik kazanacak ve ...

bu dosya "1" parçadan oluşmaktadır.

Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.