Güngören İlçesi Genç Osman Mahallesi İmar Plan Değişikliği 3

Eklenme Tarihi: 22.2.2013 15:23:21 // Gösterim: 2331Kırık Link Bildir

 Güngören İlçesi, Genç Osman Mahallesi, 2 pafta, 183, 12470 ve 185 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli 15.10.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. Planlama Müdürlüğü

plan notu:

1: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz.

2: İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır.

bu dosya "1" parçadan oluşmaktadır.

Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.