Güngören İlçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi 1/5000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği

Eklenme Tarihi: 22.2.2013 10:21:13 // Gösterim: 2110Kırık Link Bildir

 Güngören İlçesi, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, 1231 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 18.02.2012 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı. Planlama Müdürlüğü

plan notu:

1:İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak olan avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

 

Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.