Güngören İlçesi 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği 2

Eklenme Tarihi: 22.2.2013 10:46:31 // Gösterim: 2248Kırık Link Bildir

 Güngören İlçesi, 2 pafta, 8097 parsele ilişkin  1/1000 ölçekli 14.09.2012 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı.

plan notu:

1: Uygulama Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Onanacak avan projeye göre yapılacaktır.

2: İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmadan uygulama ...

bu dosya "2" parçadan oluşmaktadır.

Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.