Kadıköy İlçesi Acıbadem Mahallesi İmar Plan Değişikliği 3

Eklenme Tarihi: 22.2.2013 15:58:59 // Gösterim: 2364Kırık Link Bildir

 Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, 154 pafta, 622 ada, 64 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 05.03.2012 tasdik tarihli plan tadilatı.

plan notu:

1: Sözkonusu parsel alanında, mevcut tescilli eski eser korunacak olup ilgili kültür varlıklarını koruma kurulu görüşü alınarak...

bu dosya "1" parçadan oluşmaktadır.

Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.