Kadıköy İlçesi İkbaliye Mahallesi İmar Plan Değişikliği 2

Eklenme Tarihi: 25.2.2013 12:36:49 // Gösterim: 2362Kırık Link Bildir

 Kadıköy İlçesi, İkbaliye Mahallesi, 134 pafta, 513 ada, 4 - 5 parseller; 194 pafta, 1269 ada, 

1 parsel; 74 pafta, 2953 ada, 2 parsel; G22A-02A-1A pafta, 2954 ada, 7 - 8 parseller ve 
kadastral yolları kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli 19.03.2012 tasdik tarihli Nazım İmar 
Planı. Planlama Müdürlüğü
 
bu dosya "3" parçadan oluşmaktadır.
Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.