Kadıköy İlçesi Tuğlacıbaşı Mahallesi İmar Plan Değişikliği

Eklenme Tarihi: 25.2.2013 13:36:58 // Gösterim: 4184Kırık Link Bildir

 Kadıköy İlçesi, Tuğlacıbaşı Mahallesi, 149 pafta, 586 ada, Yeni: 135, Eski: 7 parsele ilişkin

 1/5000 ölçekli 19.03.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. Planlama Müdürlüğü
 
plan notu:
 
1: 1/1000 ölçekli plan onanmadan uygulama yapılamaz.
 
bu dosya "1" parçadan oluşmaktadır.
Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.