Kadıköy İlçesi İbrahimağa Mahallesi İmar Plan Değişikliği

Eklenme Tarihi: 25.2.2013 14:28:15 // Gösterim: 5554Kırık Link Bildir

 Kadıköy İlçesi, İbrahimağa Mahallesi, 296 pafta, 1421 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 15.10.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. Planlama Müdürlüğü

plan notu:

1: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmadan uygulama yapılamaz.

2: Bu planda belirtilmeyen hususlarda mer'i plan hükümleri geçerlidir.

bu dosya "1" parçadan oluşmaktadır.

Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.