Kadıköy İlçesi Merdivenköy Mahallesi İmar Plan Değişikliği

Eklenme Tarihi: 25.2.2013 11:41:59 // Gösterim: 2556Kırık Link Bildir

 Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 24.01.2012 tarih ve 2012-09 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 1270 ada 7, 10, 11 sayılı parsellere ilişkin Nazım İmar Plan değişikliği.

plan notu:

1: Kentsel hizmet alanında kamu kullanımına ayrılacak topu taşıma peron yerleri, otopark alanları, taksi durağı vb...

bu dosya "1" parçadan oluşmaktadır.

Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.