Kadıköy İlçesi ölçekli Kadıköy Merkez otoyolu ara bölgesi İmar Plan Değişikliği

Eklenme Tarihi: 25.2.2013 12:17:11 // Gösterim: 2398Kırık Link Bildir

 Kadıköy İlçesi, 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez(E-5)-(D-100) otoyolu arabölgesi N.İ.P'nın 1270 

ada 7,10 ve 11 nolu parsellere ilişkin, 02.07.2012 Tasdik Tarihli Nazım İmar Planı Değişikliği.
Şehir Planlama Müdürlüğü
 
bu dosya "1" parçadan oluşmaktadır.
Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.