Kadıköy İlçesi Osmaniye Mahallesi İmar Plan Değişikliği

Eklenme Tarihi: 25.2.2013 12:26:22 // Gösterim: 2519Kırık Link Bildir

 Kadıköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 630 ada, 5 ve 11 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli 

15.09.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. Planlama Müdürlüğü
 
plan notu:
 
1: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz.
 
bu dosya "1" parçadan oluşmaktadır.
 
Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.