Kadıköy İlçesi Suadiye Mahallesi İmar Plan Değişikliği 3

Eklenme Tarihi: 25.2.2013 15:53:39 // Gösterim: 9629Kırık Link Bildir

 Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 70 pafta, 870 ada, 67, 94 ve 95 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli 16.06.2012 tasdik tarihli plan tadilatı.

plan notu:

1: Plan tasdik sınırı içerisindeki alan, plan onama sınırıdır.

2: Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak, bu görüş hükümlerine uyulacaktır.

bu dosya "1" parçadan oluşacaktır.

Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.